Specialistsjuksköterskeprogrammen

Här finns viktig information att ta del av för dig som ska ut på VFU.

Sekretess - Tystnadsplikt

Varje student har ett eget ansvar att ta del av och följa sekretesslagen SFS 1980:100:

Sekretesslagen - Om tystnadsplikt i allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handl.

Frågor och svar om sekretess - Socialstyrelsen

Dokument som styr VFU:n

Planeringsunderlag

Inför din första verksamhetsförlagda utbildning ska ett planeringsunderlag fyllas i och skickas in till VFU-handläggaren för det program du läser, detta görs på blanketten nedan (vilken du kan kan fylla i direkt på datorn).

Planeringsunderlag - specialistsjuksköterskeprogram (pdf 123 kB)

För att kunna läsa den här blanketten behöver du först ladda ner den till datorn. Öppna den sedan med Adobe Reader. Efter du har sparat ner den det kan du fylla i den och bifoga den som en fil i ett mejl till respektive handläggare.

Länkar till KliPP finner ni uppe till höger på denna sida.

Ansökan om önskemål av specifik ort för din vfu

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs i samverkan med verksamheter i regionerna Södermanland och Västmanland och kan vara förlagda till annan ort än studieorten. Rekrytering och fördelning av VFU-platser kan endast göras av akademin i samråd med avtalsparterna. Studenter kan i mån av plats beviljas placering på specifik ort (där avtal finns) om det finns skäl som betydligt försvårar resor. Ansökan om specifik ort, förutom i plötsligt uppkomna situationer, ska inkomma till respektive akademi innan utsatt datum. 

Ansökan avseende specifik ort för VFU görs av student genom akademispecifik ansökningsblankett som du hittar nedan: 
 

Ansökan om specifik ort för VFU (pdf 91 kB)

 

Det är viktigt att du läser igenom vad som krävs i ansökan för att få genomföra din VFU på en annan ort än den som erbjuds (detta finns beskrivet i ansökningsblanketten ovan) innan du skickar in din ansökan.

Försäkring

Studentförsäkring - Information om din försäkring via högskolan

Hälsodeklaration

Inför varje professionsblock skall du som student fylla i en hälsodeklaration. Hälsodeklarationen syftar till att identifiera eventuell förekomst av tuberkulos.
Du tar själv ansvar för att uppdatera din hälsodeklaration och vid avvikelser kontaktar du din vårdcentral. Eventuellt läkarbesök på vårdcentral bekostas av student. Om läkare bedömer att vidare utredning skall ske tas kontakt med handläggare för VFU angående din placering.
 

Övernattning

Handläggare, kliniska adjunkter samt kontaktlärare  

Kontaktuppgifter till VFU-handläggare, de kliniska adjunkterna samt lärare med kliniskt uppdrag