VFU för Socionomprogrammet

Målet med verksamhetsförlagda studierna är att du ska kunna utföra professionellt socialt arbete i offentlig förvaltning, frivilliga organisationer och privata näringslivet. De verksamhetsförlagda studierna är på 30 hp och genomförs under termin 5. Genom den verksamhetsförlagda utbildningen förvärvar du praktiska och fördjupade kunskaper om och erfarenheter av det sociala arbetets praktik samt integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Du får under handledning utveckla din förmåga att självständigt analysera och hantera sociala problem, samt tillämpa ett professionellt förhållningssätt.

Kontaktpersoner

För mer information om din vfu, kontakta Marie Zettergren.

Marie Zettergren, VFU-handläggare