Sjuksköterskeprogrammet VFU

Den gemensamma grunden är att VFU kompletterar de teoretiska studierna, vilket innebär att du är väl förberedd inför ditt framtida yrkesliv. De verksamhetsförlagda studierna fokuserar på sjuksköterskans ansvarsområde. Studierna under de tre professionsblocken räknas som heltidsstudier och bedrivs med patienten/vårdtagaren i centrum.

Obligatorisk anmälan till VFU

Alla studenter som avser att genomföra VFU ska göra en obligatorisk anmälan terminen innan varje professionsblock. Anmälan stängs den 10 april (ansökan för VFU under hösttermin) och 10 oktober (ansökan för VFU under vårtermin). Anmälan öppnas en månad innan.

VFU-placeringar organiseras av våra VFU-handläggare och som student kan du inte själv ordna en plats.

Anmäl dig till vårterminen 2020 här

Din VFU

VFU-platserna är förlagda inom hela Sörmlands- och Västmanlands län. Vi har även avtal om ett fåtal platser inom Stockholms län (framförallt Södertäljeområdet).

För att du ska kunna studera sjuksköterskans hela arbetsområde omfattar ditt studieschema dagtid, kvällar och helger (även nätter i professionsblock 2 och 3). Under ett läsår infaller vissa röda storhelgsdagar under vardagar. Dessa dagar är:

  • nyårsafton, nyårsdagen
  • trettondagen
  • långfredag
  • påskafton, påskdagen, annandag påsk
  • 1:a maj
  • Kristi himmelsfärds dag
  • julafton, juldagen, annandag jul

Du behöver inte göra VFU under dessa dagar men ska minst genomföra 32 timmar per vecka vilket planeras i samråd med verksamheterna

Registrering på kurs inför VFU

Registrering på kurs inför höstterminen öppnar två veckor innan kursen börjar. Övrig tid öppnar registreringen en vecka innan kursstart och stängs söndag samma vecka som termin eller kurs startar. Registrering sker i Ladok. För att behålla din studieplats måste du registrera dig.
Du måste även närvara på kursuppropet. Har du förhinder att delta ska det meddelas via mail till kursansvarig senast dagen för kursstart.

Behörighet för VFU-kurs

Kraven för särskild behörigt till professionsblock 1, 2, och 3 måste vara uppfyllda senast tre veckor innan kursstart. Är du inte behörig tas din VFU plats bort. Information gällande behörighet finns i kursplanerna.