Övningsförskolor och övningsskolor - en kvalitetssäkring av verksamhetsförlagd utbildning

Från och med hösten 2014 ingår alla studenter som påbörjar en förskollärar- eller lärarutbildning i försöksverksamheten med övningsförskolor och övningsskolor. Syftet med försöksverksamheten är att ytterligare säkra kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för förskollärar- och lärarstudenter inom lärarutbildningen på Mälardalens högskola (MDH). Det sker genom ökad samverkan mellan högskolan och verksamhetsförlagd utbildning.

MDH har av utbildningsdepartementet blivit utvald att få delta i en 5-årig försöksverksamhet med övningsförskolor och övningsskolor.

Försöksverksamheten med övningsförskolor och övningsskolor syftar till att höja kvaliteten på studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) genom att den koncentreras till färre skolor. På en övningsskola eller övningsförskola kommer det att finnas en hög koncentration av både lärarstudenter och handledarutbildade handledare. Det gör att på en övningsskola blir studenternas VFU en central del av den dagliga verksamheten.

Övningsskolor bygger på ett koncept med flera delar:

  • Flera studenter gör sin VFU på samma övningsskola samtidigt så att de kan utbyta erfarenheter med varandra.  
  • Varje student får en handledare. Studenten tar del av handledarens långa erfarenhet och följer med i mötet med barn och elever. 
  • På varje övningsskola ska det finnas minst sex utbildade handledare som arbetar tillsammans i ett handledarlag.    
  • Under VFU:n gör lärare från högskolan besök för att träffa studenter och handledare.
  • De möts i seminarier och diskuterar lärandemålen för VFU:n från olika perspektiv.
  • Forskare från högskolan bidrar till skolutveckling på vetenskaplig grund, genom till exempel forskningsprojekt och föreläsningar.
  • I konceptet finns dessutom kombinationstjänster, det vill säga tjänster för förskollärare och lärare som undervisar på högskolan utifrån deras beprövade erfarenhet. 

I starten av hösten 2014 finns ett avtal med fem kommuner i Mälardalsregionen. Under försöksverksamhetens gång kommer antalet övningsförskolor och övningsskolor att behöva utökas.