Verksamhetsförlagd utbildning -VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) finns i flera utbildningsprogram och kan benämnas olika. Den gemensamma grunden är att VFU kompletterar de teoretiska studierna, vilket innebär att du är väl förberedd inför ditt framtida yrkesliv.

VFU finns inom följande utbildningsprogram vid MDH:

Barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen

Folkhälsoprogrammet

Förskollärar- och lärarprogrammen