Utbytesstudier

Att studera en period utomlands är en fantastisk möjlighet att för dig som student öka din förståelse för andra länders kulturer och språk samtidigt som du provar på en ny akademisk miljö. Som student vid MDH finns det möjligheter att plugga utomlands i en termin inom ramen för din utbildning.

Ansökan om utbytesstudier sker en gång om året, från mitten av december till slutet av januari för det kommande läsåret. I slutet av varje vårtermin sker också en utlysning av restplatser för kommande vårtermin. Din akademi kan hjälpa dig med det mesta när det gäller utbytesstudier. De svarar på generella frågor om utlandsstudier men är även experter angående den akademiska delen av dina utbytesstudier, till exempel kursval och tillgodoräknande. Det anordnas även informationsträffar där du får träffa andra studenter som redan studerat utomlands en tid och som kan berätta om sina erfarenheter.

Vart kan jag åka?

MDH har cirka 120 partneruniversitet runt om i världen dit du som student kan åka, men vart du kan åka beror på vad du läser och när du söker. Det finns både akademispecifika avtal som är kopplade till den akademin du läser på, men också centrala avtal dit alla studenter på MDH kan ansöka om en utbytesplats. För att se vilka universitet i världen MDH har ett avtal med kan du klicka på länken nedan. I samband med att ansökan för utbytesstudier öppnar i mitten av december kommer kartan i länken nedan att se annorlunda ut. Det beror på att utbytesplatserna kan skilja mellan olika år, beroende på hur många studenter partneruniversiteten kan ta emot.

Utbytesplatser läsåret 2020-2021

Ansökningsperiod 15 december 2019 - 30 januari 2020

Under perioden 15 december- 30 januari är ansökan för utbytesstudier läsåret 2020-2021 öppen. En lista över tillgängliga platser kommer att publiceras nedan i samband med att ansökan öppnar. För frågor om specifika partneruniversitet eller rådgivning inför ansökan vänligen kontakta den internationella koordinatorn på din akademi. 

Partner universities