Stipendier

Se vilka möjligheter du som student har att söka stipendier till utlandsstudier.

 

Erasmus+ stipendium utbytesstudier

2019-07-10Som student vid Mälardalen högskola har du möjlighet att söka stipendium för dina utlandsstudier i Europa inom ramen för programmet Erasmus+.

Erasmus Mundus

2017-11-01Erasmus Mundus ger dig chansen att plugga som utbytesstudent västra balkan regionen!

Linnaeus-Palme

2019-09-04Linnaeus-Palme är ett internationellt utbytesprogram som ska stimulera samarbete mellan universitet och högskolor i Sverige och i utvecklingsländer. Linnaeus-Palme ger möjlighet till erfarenhetsutbyte för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor

MFS - Minor Field Studies

2019-07-12Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendieprogram. Det ger studerande på universitet och högskola möjlighet att på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Nordplus

2017-06-15Nordplus är Nordiska Ministerrådets utbytesprogram för studenter och lärare i de nordiska länderna. Nordplus studentutbyte bygger på ämnesbaserade nätverk mellan området vid Mälardalens högskola och motsvarande område vid det nordiska partneruniversitetet.