Kontakt

Om du har frågor om utbytesstudier via Mälardalens högskola ska du kontakta den internationella koordinatorn på din akademi.

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST

Pablo Camacho Sanhueza

Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV

Michaela Rohde

Akademin för innovation, design och teknik, IDT 

Michaela Rohde

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK 

Michaela Rohde

Vid specifika frågor om följande program:

Vid frågor om ISEP-programmet:

Martina Delby

Vid frågor om MFS-stipendiet:

Medea Eklund