Kontakt

Om du har frågor om utbytesstudier via Mälardalens högskola ska du kontakta den internationella koordinatorn på din akademi.

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST

est-international@mdh.se

Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV

hvv-international@mdh.se

Akademin för innovation, design och teknik, IDT 

idt-international@mdh.se

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK 

ukk-international@mdh.se

Vid specifika frågor om följande program:

Vid frågor om ISEP-programmet:

Martina Delby

Vid frågor om MFS-stipendiet:

Medea Eklund