Studera utomlands

Som student vid Mälardalens högskola finns det möjligheter till att studera utomlands. Utbytesstudier innebär att du genomför en termin eller ett läsår vid ett universitet som MDH har utbytesavtal med. Du kan även söka studieplats utomlands på egen hand.

 

Stipendier

2017-06-15Se vilka möjligheter du som student har att söka stipendier till utlandsstudier.

Utlandsstudier på egen hand

2017-11-01Högskolans akademier har avtal med partneruniversitet runt om i världen. Om din akademi inte kan erbjuda vad du önskar kanske du vill söka din studieplats utomlands på egen hand.

Utbytesstudier

2018-12-13Att studera en period utomlands är en fantastisk möjlighet att för dig som student öka din förståelse för andra länders kulturer och språk samtidigt som du provar på en ny akademisk miljö. Som student vid MDH finns det möjligheter att plugga utomlands i en termin inom ramen för din utbildning.

 

Kontakt

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST

Pablo Camacho Sanhueza

Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV

Susanne Nylund-Torp

Akademin för innovation, design och teknik, IDT 

Susanne Nylund-Torp

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK 

Susanne Nylund-Torp