Text

Som student vid MDH har du möjlighet att söka stipendium för dina utlandsstudier i Europa inom ramen för programmet Erasmus+.

Erasmus+

Frågor och svar om coronaviruset

Med anledning av coronaviruset Covid-19. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna för dig som planerar att resa utomlands höstterminen 2020.

 

Kommer mitt planerade utbyte under höstterminen 2020 bli av?

Det är just nu omöjligt att bedöma läget vad gäller möjligheten till utbytesstudier till hösten. UD avråder från resor till alla länder tom den 15 juni. Det är inte heller säkert att lärosätet du blivit nominerad till kan ta emot studenter i höst på grund av rådande läge. Vi rekommenderar därför att du söker kurser på MDH till hösten för att ha en reservplan.

 

När får jag veta om jag kan åka eller inte?

Så länge UD avråder från icke nödvändiga resor kommer vi inte att kunna godkänna någon utlandsvistelse.

MDH följer situationen och kommer utfärda ett beslut i enlighet med myndigheternas rekommendationer så snart detta är möjligt.

 

Kan jag gå vidare och påbörja med bokning av flygbiljett, boende, med mera?

Vänta så länge som möjligt med att boka biljetter och annat som är förknippat med kostnader. Om du bokar biljetter, se till att biljetterna är ombokningsbara och återbetalningsbara. Högskolan har ingen försäkring som täcker kostnader för utlägg kopplat till detta.

 

Kan man flytta fram utbytet till våren 2021?

Eventuellt är detta möjligt. Kontakta din internationella koordinator som kan kontrollera med värdlärosätet om detta är möjligt.

 

Kan man flytta fram utbytet till läsåret 2021/2022?

Nej. Du kan dock ansöka om utbytesstudier inför denna period utan att du ska drabbas av att redan ha fått en utbytesplats beviljad.

 

Behöver jag köpa en försäkring?

MDH förser alla utbytesstudenter med en försäkring genom Kammarkollegiet. Försäkringen täcker akut sjuk- och tandvård och omfattar egendomsskydd, ansvarsskydd, avbrottsskydd med mera.

 

Vad täcker försäkringen som högskolan tillhandahåller utresande utbytesstudenter?

Försäkringen gäller om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Den täcker till exempel akut sjuk- och tandvård och hemtransport till Sverige om det skulle bli nödvändigt. Försäkringen gäller även om du skadar dig vid extremsporter som dykning, bergsklättring och surfing. Om du får en livshotande skada, livshotande sjukdom eller omkommer täcker försäkringen resor för två anhöriga som besöker dig.

Försäkringen innehåller ett ansvarsskydd om du behöver betala skadestånd. Det kan till exempel vara en hyresvärd som kräver dig på skadestånd för en skada som har uppstått i ditt boende under tiden som du studerar eller praktiserar utomlands. Försäkringen innehåller dessutom ett rättsskydd om du kräver någon annan på skadestånd.

Försäkringen gäller även dina ägodelar. Det innebär att du kan söka ersättning om dina saker går sönder eller blir stulna. Försäkringen täcker skador och förluster på privat egendom upp till 20 000 kronor.

Försäkringen täcker inte regelbundna kontroller eller mediciner för sjukdomar som har uppstått före resan.

I försäkringsvillkorenlänk till annan webbplats ser du exakt vad du kan ansöka om ersättning för.


Kan jag få ersättning från Kammarkollegiet eller MDH för kostnader som till exempel flygbiljett, visum och boende om utbytet inte blir av?

Nej, försäkringen täcker inte utlägg för kostnader som dessa innan ett utbyte är påbörjat.

 

Om inte jag kan studera utomlands via MDH, kan jag ordna utlandsstudier på egen hand?

Vi rekommenderar att du avstår från att ordna utlandsstudier på egen hand. Studenter som läser utomlands på egen hand omfattas inte av Kammarkollegiets försäkring.

 

Om inte jag kan studera utomlands, kan jag ta ut min examen om det kräver utlandsstudier som en del av den?

Kontakta din studievägledare för att diskutera vilka val du har när det gäller examen.

 

Jag vill inte längre studera utomlands pga rådande situation, vad ska jag göra?

Kontakta den internationella koordinatorn på din akademi och meddela detta.

 

Mer information

För mer information, kontakta din internationella koordinator

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST est-international@mdh.se

Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV hvv-international@mdh.se

Akademin för innovation, design och teknik, IDT idt-international@mdh.se

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK ukk-international@mdh.se