Text

Med anledning av coronaviruset Covid-19. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna för dig som planerat att resa utomlands vårterminen 2021.

Frågor och svar utresande studenter

Frågor och svar om coronaviruset

Med anledning av coronaviruset Covid-19. Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna för dig som planerat att resa utomlands vårterminen 2021.


Varför tillåter inte MDH utbytesstudier vårterminen 2021?

Inför höstterminen 2020 fattades beslut om att inte tillåta fysisk mobilitet. I rådande pandemi, med de rekommendationer som finns och i och med det osäkra världsläget med smittspridning ser läget i stort sett inte annorlunda ut inför vårterminen 2021. Inledningsvis under höstterminen har det varit en minskad smittspridning både i Sverige och de länder som MDH har utbytesavtal med men nu sker en ny våg av smittspridning med ökad osäkerhet kring en rad samhällsfunktioner som följd.

MDH vill inte bidra till att smittan sprids, i Sverige eller utomlands, och samtidigt undvika att studenter skulle kunna insjukna i andra länder och inte ha möjlighet att ta sig tillbaka till Sverige. Detsamma gäller för situationer där hela städer eller länder stängs ned i så kallade ”lock downs” med kort varsel där studenter kan få svårigheter att få en fungerande vardag, upprätthålla sina studier eller att ta sig tillbaka till Sverige.

Jag har planerat att göra min VFU/praktik/fältstudie utomlands, kan jag åka?

Nej, högskolan tillåter ingen fysisk mobilitet vårterminen 2021.

Kan man flytta fram utbytet till läsåret 2021/2022?

Nej. Du kan dock ansöka om utbytesstudier inför denna period utan att du ska drabbas av att redan ha fått en utbytesplats beviljad.

Om inte jag kan studera utomlands via MDH, kan jag ordna utlandsstudier på egen hand?

Vi rekommenderar att du avstår från att ordna utlandsstudier på egen hand. Studenter som läser utomlands på egen hand omfattas inte av Kammarkollegiets försäkring.

Då högskolan inte tillåter fysisk mobilitet under vårterminen 2021 får internationella koordinatorer/studievägledare/programsamordnare/annan vid akademin inte heller godkänna studieplaner för studier på egen hand i utlandet under vårterminen 2021.

Kan jag få ersättning från Kammarkollegiet eller MDH för utlägg jag har haft kopplat till mitt utbyte som nu inte blir av? Exempelvis flygbiljett, visum och boende?

Nej, försäkringen täcker inte utlägg för kostnader som dessa innan ett utbyte är påbörjat.

Om inte jag kan studera utomlands, kan jag ta ut min examen om det kräver utlandsstudier som en del av den?

Kontakta din studievägledare för att diskutera vilka val du har när det gäller examen.


Mer information

För mer information, kontakta din internationella koordinator

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST est-international@mdh.se

Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV hvv-international@mdh.se

Akademin för innovation, design och teknik, IDT idt-international@mdh.se

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK ukk-international@mdh.se


Till toppen