Studievägledare på akademin för hälsa, vård och välfärd

Maud Andersson , ansvarar för följande utbildningar:

  • Sjuksköterskeprogrammet i Eskilstuna, Nyköping och Södertälje flexibel
  • Fysioterapeutprogrammet
  • Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv
  • Kurser inom ämnesområdena medicin, fysioterapi, omvårdnad/omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap 

Eleonore Mihaljuk , ansvarar för följande utbildningar:

  • Sjuksköterskeprogrammet i Västerås, samtliga fyra specialistsjuksköterskeprogram och barnmorskeprogrammet

Jenny Eklund , ansvarar för följande program.

  • Beteendevetenskapliga programmet i Eskilstuna och Västerås -
  • Folkhälsoprogrammet
  • Fristående kurser i psykologi och sociologi i Västerås
  • Socionomprogrammet