Säkerhet och trygghet

Brandskydd

2018-12-10MDH bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete med målet att skapa en trygg och säker studie- och arbetsmiljö. I högskolans lokaler finns ett automatiskt utrymningslarm.

Ordningsregler

2018-12-10För att alla som vistas inom högskolans lokaler ska känna sig säkra och trygga finns det särskilda ordningsregler. Reglerna gäller alla och för all verksamhet som bedrivs av högskolan.

Hjärtstartare

2016-10-21På MDH finns hjärtstartare utplacerade vid huvudentréerna i de olika byggnaderna på campusorterna Eskilstuna och Västerås. Hjärtstartaren är självförklarande och kan rädda liv.

Vid särskild händelse

2018-12-10Ledningsgruppen för särskilda händelser (LSH) fattar strategiska beslut om krishantering för medarbetare och studenter. Gruppen samordnar också intern och extern information om det inträffade.