Brandskydd

MDH bedriver, i samarbete med fastighetsägare, ett systematiskt brandskyddsarbete med målet att skapa en trygg och säker studie- och arbetsmiljö. I högskolans lokaler finns ett automatiskt utrymningslarm.

Det är viktigt att veta vad du som enskild ska och kan göra om en brand startar eller om utrymningslarmet går.

 

Om larmet går

 • Lämna lokalen som du befinner dig i.
 • Använd närmaste utrymningsväg och gå till en återsamlingsplats.
 • Stanna ute på återsamlingsplatsen eller annan säker plats som utrymningsledaren anvisar.
 • Invänta beslut från räddningsledning eller utrymningsledare om att faran är över, innan du kan gå in igen.

Högskolans brandskyddskontrollanter och personal från campussektionen har vid utrymningar orangea reflexvästar uppmärkta med ordet utrymningsledare.

Om du upptäcker en brand

Rädda/varna

 • Rädda de personer som befinner sig i omedelbar fara för att skadas av den rök och värme som branden ger upphov till.
 • Stäng in branden om det är möjligt.
 • Tryck på brandlarmsknappen om larmet inte har gått igång.
 • Se till att utrymning påbörjas.
 • Kontrollera alla utrymmen så att det inte blir någon kvar.

Larma

 • Ring SOS Alarm 112 även om det automatiska brandlarmet har löst ut. Redogör kortfattat för vad som har hänt. Svara på de frågor som larmoperatören ställer.
 • Informera ansvariga på högskolan genom att ringa Ledningsgruppen vid särskild händelse (LSH) telefonnummer 073-960 88 22 och informera att det brinner, samt var.
 • Visa räddningstjänsten vägen till branden, ifall inte någon av högskolans utrymningsledare finns på platsen.

Släck

 • Försök släcka branden, om du bedömer att du klarar det. Ta inga onödiga risker!

Detta är vanligtvis den ordning som re­kommenderas. Men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Om ni är fler som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

För din egen säkerhet

Studera de utrymningsplaner som finns uppsatta i högskolans lokaler och informera dig om:

 • Var närmaste utrymningsväg finns
 • Var brandlarmsknapp och brandsläcknings­utrustning finns att tillgå