Studenthälsan

På studenthälsan kan du som är student vid MDH få stöd och hjälp på olika sätt under din studietid. Vi arbetar för att främja studenters fysiska och psykiska hälsa. Att komma till oss är kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

 

 

Boka en samtalstid

För att boka ett nybesök med en av våra kuratorer eller ett hälsosamtal med vår friskvårdpedagog kan du enkelt välja en tid som passar dig via länken nedan. Har du frågor eller vill du boka ett återbesök kan du mejla eller lämna ett meddelande på vår telefonsvarare.

Boka tid

Läs mer om våra olika typer av samtal

 

Anmäl dig till en av våra grupper

På studenthälsan erbjuds olika typer av grupper och kurser som på olika sätt kan vara ett stöd under din studietid.

Läs mer om våra olika grupper

 

 

Boka en föreläsning

Studenthälsan erbjuder föreläsningar på olika teman. Du som är student kan höra av dig till oss om du vill att vi kommer ut till din linjeförening eller till annan studentförening. Vill du att vi kommer till ditt program/kurs – be din kursansvarige kontakta oss. 

Läs mer om vilka föreläsningar som studenthälsan erbjuder
 

Testa dina levnadsvanor

Här kan du göra olika livsstilstester anonymt. Du får direkt återkoppling.

Ta del av testerna

 

 

Om du blir sjuk

Här hittar du information om vart du ska vända dig om du behöver komma i kontakt med sjukvården. Tänk på att anmäla sjukdom till försäkringskassan eftersom det kan påverka ditt studiemedel.

Läs mer om vården

 

Råd och tips

Här hittar du råd och tips kring olika ämnen som berör din fysiska och psykiska hälsa

Läs tipsen

 


Akuta och livshotande tillstånd, ring 112

Psykiatrisk jourmottagning (dygnet runt)

Tel: 021-17 37 15 (Västerås)
Tel: 016-10 35 10 (Eskilstuna)

Nationella hjälplinjen/psykisk kris kl. 13-22, Tel: 020-22 00 60
Jourhavande präst kl. 21-06, Tel: 112

 

 

Stöd till dig som vill sluta röka/snusa

 

Råd och stöd till dig som vill sluta röka/snusa

Så kommer du igång med fysisk aktivitet

 

Så kommer du igång med fysisk aktivitet

 

 

Kontakt

E-post: studenthalsan@mdh.se
Telefon: 021 – 10 73 80 (telefonsvarare)