Livsstilsprofil

Du får fylla i en livsstilsprofil med dina levnadsvanor. Du får reflektera hur dina vanor och välbefinnande sett ut de senaste månaderna.

Tillsammans går vi sedan igenom formuläret och du får möjlighet att se vad du är nöjd med och vad du ev skulle vilja förändra.  I samband med profilen erbjuds du även göra ett konditionstest om du vill.