Konditionstest

 

 

 

Den fysiska konditionen påverkar din ork och stresshantering  i vardagen, både i studier och fritid. Du har som student möjlighet att göra ett konditionstest på studenthälsan för att öka din motivation till rörelse.

Vi inleder med att titta på hur din vardagsrörelse och fysiska aktivitet ser ut. Blodtrycksmätning och vägning ingår också. Därefter får du göra ett konditionstest på ergometercykel. Konditionstestet anpassas till dina nuvarande förutsättningar.
Du får cykla 6-10 minuter på nivå motsvarande något ansträngande (rask promenadtakt).

Efter testet beräknas din syreupptagningsförmåga och testvärde och vi kopplar det till din ork i vardagen. Syftet är att göra ett uppföljande test efter några månader.