Stiftelsen Carin Larssons Stipendiefond 2019

Nu kan du som kvinnlig student inom naturvetenskapliga ämnen vid MDH söka stipendium från stiftelsen Carin Larsson stipendiefond.

Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendium eller stipendier som avser att stödja kvinnliga studerandes vidareutbildning i naturvetenskapliga ämnen vid Mälardalens Högskola. Stiftelsen registrerades den 30 augusti 2007. Stiftelsen förvaltas av  Västerås Zontaklubb .

Behörig sökande är kvinnlig student vid MDH inom utbildningsprogram med naturvetenskaplig grund (dvs student på ingenjörsprogram, kandidat- eller masterprogram inom teknik, datavetenskapligt program eller program inom teknisk matematik) eller lärarutbildning med inriktning mot naturvetenskap och/eller teknik. Även utländska studenter är behöriga sökande.

Stimulering av fortsatta studier inom ovanstående områden/program kan vara bidrag till:

 • Studieresor
 • Konferensbesök
 • Utföra examensarbete/utbildningsprojekt/VFU på annan ort än studieort
 • Litteratur eller andra studiehjälpmedel
 • Ekonomiska förutsättningar att fokusera på studier
 • Del av studieavgift för fortsatta studier för avgiftsbelagda studenter
 • Utlandsstudier 

Anvisningar för ansökan

Behörig sökande är kvinnlig student vid Mälardalens högskola enligt ovan.

I ansökan ska finnas:

 • Namn och personnummer
 • Adress, e-postadress och telefonnummer till sökanden
 • Studieintyg (inkluderande förteckning över uppnådda studieprestationer)
 • Beskrivning av studiesituation och hur ett stipendium skulle stimulera den sökandes studiearbete, max 2 A4.

Observera att ofullständiga ansökningar ej kommer att behandlas.

Eventuella frågor om ansökan kan ställas till Eva Thorin.

Ansökan skickas till registrator@mdh.se – ledningskansliet, senast den 15 maj 2019.

Övrig information

För 2019 års stipendium kommer maximalt 3 stipendiater att utses. Den totala stipendiesumman för 2019 uppgår till max 60 000 kr.

Student kan erhålla stipendium mer än en gång.

Stiftelsens styrelse fattar beslut om stipendium i juni och utdelning kommer att ske på Zontaklubbens möte i augusti. Extern motivering till beslutet redovisas ej.