Region Västmanland

Region Västmanland delar årligen ut stipendier för bästa kandidatuppsats författad inom något av huvudområdena folkhälsovetenskap, fysioterapi eller vårdvetenskap vid Mälardalens högskola. Huvudregeln är att uppsatser ska vara skrivna och betygssatta under innevarande läsår men undantag kan göras.

Syftet med stipendiet är att stimulera till fortsatt kunskapsinhämtning.

Kriterier för att uppsatser ska nomineras är att uppsatserna är skrivna på kandidatnivå samt att de har koppling till något av huvudområdena inom folkhälsovetenskap, fysioterapi eller vårdvetenskap, samtliga vid Mälardalens högskola (MDH). Vidare ska uppsatserna av MDH ha bedömts vara av god vetenskaplig kvalitet, det vill säga de ska ha erhållit betyget Väl Godkänt. Landstinget utser sedan vinnande uppsatser.

2017 års vinnare.

2016 års vinnare.

2015 års vinnare.

2014 års vinnare.