Gustaf Dahls stipendium

Studerar eller forskar du inom ett område som är kopplat till miljöteknik? Stiftelsen Tandläkare Gustaf Dahls Minne utlyser möjlighet för studenter och doktorander vid Mälardalens högskola (MDH) att söka resestipendium på max 50 000 kronor för att genomföra studier utomlands.

Du kan söka stipendiet om du är

  • student eller doktorand vid MDH och planerar att genomföra ett projekt med en tydlig koppling mot miljöteknik
  • student eller doktorand vid ett utländskt universitet som är en viktig samarbetspartner för inriktningen Framtidens energi (FEC) vid MDH.

 

Läs mer och sök på Gustav Dahls-stiftelsens webbplats.