ABB:s Robotikstipendium

Till minne av Björn Weichbrodt, den elektriska robotens fader, möjliggör ABB ett stipendium för MDH-studenter. Under fem år kommer ett exjobb eller en idé som har koppling till robotikområdet, med fokus på teknik och innovation, att belönas med ABB:s Robotikstipendium på 25 000 kr.

 

ABB.s robotikstipendium delades ut för första gången 2015. Stipendiesumman är på 25 000 kr.

Vem kan söka?

Stipendiet är inte programbundet och kan sökas av alla MDH-studenter oavsett inriktning. Ansökan kan till exempel vara ett examensarbete eller en idé som teoretiskt och/eller praktiskt ska verifieras. Du som ansöker ska ha utfört ett arbete inom robotikområdet som är tekniskt, innovativt och/eller ekonomiskt nyskapande. Det kan också vara en affärsidé med innovativ höjd.

Stipendiet tilldelas ett examensarbete eller idé. Är ni flera personer bakom arbetet ansöker ni gemensamt.

Exempel på ämnesområden:

 • Styrning
 • Koncept
 • Design
 • Mjukvara, funktioner, optioner
 • Robotnära komponenter såsom gripdon, sensorer, med mera
 • Säkerhet
 • Nya material, nya tekniska lösningar
 • Nya användningsområden
 • Lönsamhet
 • Programmering
 • Appar

Ansökan

Ansökningsperioden löper från 1 februari till 16 september 2018.

Ansökan ska innehålla:

 • Kontaktuppgifter, för- och efternamn, telefonnummer, mejladress
 • Motivering till varför arbetet/idé bör belönas med stipendiet
 • Kort sammanfattning av arbetet
 • En fil med det fullständiga arbetet

Ansökan skickas till: abbstipendium@mdh.se

Bedömning

Inkomna ansökningar bedöms av en jury med representanter från MDH och ABB.
Juryn utser stipendiaten/stipendiaterna.

Mottagaren av stipendiet meddelas via telefon. Övriga meddelas via e-post.
Stipendiet delas ut senare i höst 2018.

Bedömningskriterier

 • Bidragets relevans för stipendiets inriktning.
 • Tekniskt, innovativt och/eller ekonomiskt nyskapande.
 • Bidragets skriftliga struktur och tydlighet.
 • Hänsynstagande till ekonomiska, ekologiska och sociala/humana hållbarhetsperspektiv.
 • Belysning av säkerhet och hur detta uppmärksammas ur perspektiven människa och maskin.

Här kan du läsa om 2017 års stipendiater Adam Zylberstein och Fredrik Mälberg

Här kan du läsa om 2016 års stipendiater Roxanne Anderberg och Rickard Holm

Här kan du läsa om 2015 års stipendiat Erick Vieyra