Stilla Rummet

Stilla Rummet erbjuder en miljö för att dra sig undan en stund från studier eller arbete för att få en paus i vardagen.

 

Stilla rummet finns till för att i högskolans miljö tillgodose de djupa mänskliga behoven av stillhet, tystnad och andlighet . Rummet är öppet för alla studenter och alla medarbetare på högskolan oavsett tro eller livsåskådning.

Det är viktigt att Stilla rummet upplevs som en plats för alla. Rummet kan inte bokas för sammankomster, det är öppet för alla vid alla tidpunkter på dagen .

I Västerås

Stilla rummet i Västerås ligger i hus R på plan 2.

I Eskilstuna

Stilla rummet i Eskilstuna  ligger i Väpnaren, F212