Vad räknas egentligen som fusk?

Det är många studenter som fuskar men som faktiskt inte är medvetna om det. Fusk kan leda till avstängning och som student är det därför bra att känna till vad som räknas som fusk.

Fusk  

Vilseledande vid examination (”fusk”) innebär att studenten försöker utge sig för att ha gjort en uppgift eller del av en uppgift utan att själv ha gjort den. Det kan handla om att använda otillåtet hjälpmedel vid en tentamen, som fusklapp eller mobiltelefon. Ett annat exempel är samarbete mellan studenter vid individuella obligatoriska uppgifter och ändring/komplettering av text i en rättad, återlämnad skrivning. Fusk kan också handla om att plagiera. 

Det är viktigt att komma ihåg att det inte krävs att du som student har fuskat för att en anmälan till disciplinnämnden ska göras. Det räcker med att du har försökt att fuska. 

Plagiat 

Plagiat innebär att du som student i ditt arbete använder dig av någon annans idéer, men beskriver dem som dina egna. Att återanvända egna tidigare examinerade arbeten på ett för uppgiften otillåtet sätt kan också innebära plagiat, s.k. självplagiat. Exempel på plagiat är att ”låna” text från internet, kurslitteratur, andra studenters arbeten eller genom att översätta text från en källa utan att hänvisa till källan.

Ett råd är att du aldrig använder dig av en tidigare students, eller en nuvarande kurskamrats arbete, som förlaga eller inspiration när du skriver ditt arbete, eftersom risken då är hög att du kan komma att plagiera. Även om du omformulerar de delar som du använder ur ”mallen” när du skriver din uppgift är sannolikheten hög att bedömningen blir att du har plagierat. 

Gränsen mellan tillåtet och otillåtet kan variera mellan olika kurser och kursmoment. Det är därför viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller för den aktuella uppgiften. Information om dessa regler hittar du i studiehandledning eller liknande och det är viktigt att du läser igenom informationen noggrant inför varje kurs. Som student är det ditt ansvar att ta del av informationen om vad som är tillåtet och inte tillåtet vid prov. 

För att inte råka bli anklagad för plagiat ska du alltid ange källa och sätta ett citattecken runt texter som du hämtar från någon annan eller som du hämtar från tidigare arbeten av dig själv.