Hämta ut tentamen

Det här gäller om du ska hämta ut din tenta. Tänk på att du alltid hämtar ut din tenta på den ort du skrivit den! Inlämningsuppgifter/hemtentor delas ut där kursen ges och där du är registrerad.

Tidigast två dagar efter att du fått ditt resultat på Ladok finns din tenta att hämtas ut på studenttorget . När du hämtar ut din tenta, tänk på att:

 1. Uppvisa legitimation.
 2. Ange kurskod, betygsdatum (datumet står vid betyget på Studentportalen) samt examinationsmoment (ex.vis. TEN1).
 3. Vill du gå igenom rättningen fyller du i en blankett för inskanning av examination (pdf 25 kB) som lämnas in till Studenttorget. Du får examinationen inom 2 arbetsdagar, förutsatt att tentan inkommit till studenttorget.
 4. Vid direkt uthämtning av examination signerar du på kvittenslista och får ut examinationen. (För gruppexaminationer signerar den som hämtar ut examinationen för samtliga deltagare i gruppen.)
 5. Blankett för ansökan om eventuell omprövning lämnas till Studenttorget.

Rutin för utlämnande av VG-tentamina vid MDH

 • Tentamina ska företrädesvis begäras ut vid något av MDH:s två studenttorg.
 • Tentamina ska lämnas ut i papperskopior och inte digitalt.
 • Studenter ska informeras om skyldigheten att betala om antalet sidor överskrider nio per beställning. De första nio sidorna i beställningen är gratis. Den tionde sidan kostar 50 kr och varje sida därefter kostar 2 kr/styck. Med sida menas skriven sida.
 • Studenttorget ansvarar inte för kvaliteten på kopiorna då kvaliteten på olika tentamina varierar.
 • Högskolan kan vid återkommande beställningar ta ut en avgift från första sidan.
 • Betalning sker med kort då studenttorget är kontantfritt.
 • En person måste specificera sin begäran om vilken handling den önskar, så pass mycket att högskolan kan finna handlingen. Om en person önskar samtliga tentamina av ett visst slag (en sammanställning) ska högskolan enbart tillmötesgå en sådan begäran om den kan göras tillgänglig med rutinbetonade åtgärder.