Nedlagda kurser och program

Här hittar du information om de kurser och program som lagts ned på MDH. För vissa kurser och program hittar du information om hur du kan gå tillväga för att slutföra kurser som inte är avklarade samt vem du ska kontakta om du har frågor.