Grupprum, öppna studieplatser och datorsalar

På MDH finns många bokningsbara grupprum och öppna studieplatser på båda campusorter.

Grupprum

Du som student har möjlighet att boka grupprum gratis/kostnadsfritt.

Bokning av grupprum görs via https://webbschema.mdh.se/ där du loggar in med ditt studentkonto och därefter väljer fliken "Resursbokning".

Manual för hur du gör hittar du i högerkolumnen.

Regler för bokning

  • Du får boka 7 dagar framåt i tiden

  • Du får boka max 2 pass per dag (4 timmar) och totalt 8 pass (16 timmar)

  • Om rummet inte tagits i anspråk 15 min in på den bokade tiden är det öppet för andra att använda. 15 minutersregeln gäller inte för grupprum som är bokade för undervisning.

  • Tänk på att avboka rummet om du inte ska använda det

  • Alla i rummet ansvarar för att det hålls rent och snyggt.

Observera att akademierna också har egna grupprum.

Hitta grupprummen

Lokalguide campus Eskilstuna (pdf 1,2 MB)

Lokalguide campus Västerås (pdf 3,0 MB)

Öppna studieplatser

Öppna studieplatser finns på alla plan i alla byggnader i Eskilstuna och Västeårs.
Vissa studieplatser har el- och nätuttag.

Datorsalar

Som registrerad student på Mälardalens högskola har du tillgång till flera olika datorsalar, beroende på vilken akademi du är registrerad på.

Öppettider för datasalar i Eskilstuna och Västerås är måndag - söndag 07.00 - 22.00. För tillträde krävs både MDH-kort och kod.

Regler för användning av MDH:s datorer och datorsalar

Allmänna datorsalar kan bokas av akademierna för schemalagd undervisning. Om så är fallet ombeds du uppsöka annan datorsal.

Om du upptäcker ett fel är vi tacksamma om du kontaktar Helpdesk:
Telefon: 016 - 15 51 50
E-post:  helpdesk@mdh.se