Examens- och rapportskrivning

Här hittar du som student anvisningar och mallar för att skriva examensarbeten och rapporter.

För att studenter, handledare och examinatorer ska ha en gemensam syn på hur examensarbeten och rapporter skrivs har anvisningar och mallar tagits fram inom följande områden:

Instruktioner för andra ämnen

Alla ämnen på MDH har inte sina instruktioner för examensarbetes- och rapportskrivning upplagda under dessa sidor. Exempelvis kan dessa finnas i lärplattformen Canvas istället. Du kan även kontakta kurs- eller programansvarig.