Muntlig presentation

Vid PM- och uppsatsseminarier krävs ofta muntliga presentationer av det egna arbetet och en opposition på någon annans arbete. Som ekonom är det dessutom mycket viktigt att i olika situationer kunna göra effektiva muntliga presentationer -- på högskolan såväl som i arbetslivet. Träning på detta kommer att ge resultat!

I denna del av Metoddoktorn hittar du några goda råd inför din muntliga presentation.