Bedömningen

Under din studietid kommer du att bedöma inte bara alla typer av information, material, böcker m.m. som du använder i din egen utredning. Du ska också bedöma andra studenters arbeten, ofta i en oppositionsuppgift.

Ett tips vid bedömningen av andras arbete är att starta i rekommendationerna för hur man ska göra för att uppnå en effektiv och läsvärd skriftlig presentation. Utöver det finns ytterligare några punkter att ha i åtanke, vilka tas upp i denna del av Metoddoktorn.