Folkhälsovetenskap, fysioterapi, socialt arbete och vårdvetenskap

Gemensamma riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom folkhälsovetenskap, fysioterapi, socialt arbete och vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, på både grund- och avancerad nivå.

Dessa riktlinjer gäller från och med höstterminen 2016.

Att skriva vetenskapligt - Riktlinjer för examens-/självständiga arbete (pdf 383 kB)

För att förenkla skrivandet har en mall för utformningen av examensarbetet tagits fram. Skriv direkt i mallen. Anvisningar för hur mallen ska användas finns i dokumentet "Att skriva vetenskapligt".

Mall för examensarbetet (doc 137 kB)