Länkar och litteratur om skrivande

Mycket i ditt skrivande kan du förbättra på egen hand. Här hittar du länkar och litteratur som kan vara till god hjälp på många olika sätt i ditt skrivande.

Svenska Akademiens ordlista 

Svenska akademien har fler olika interaktiva tjänster.

Svenska akademiens ordlista finns både på nätet, som gratisversion för din dator (mycket användbar för dig som har problem att stava) och som app.  Till SAOLs hemsida.

Svenska akademiens ordbok finns också på nätet om du vill söka ett ords betydelse, etymologi och historik.  Till SAOBs hemsida.

Svensk ordbok finns som app. Mycket användarvänlig och oumbärlig för dig som vill veta ett ords betydelse och användningsområde.  Till SOs hemsida.

 

Svenska skrivregler 

Oumbärlig för all som skriver. Här finns alla regler kring hur vi får och inte får skriva.  Mer information här . Svenska skrivreglers ”syster” Myndigheternas skrivregler som är anpassad för myndighetstext  .Myndigheternas skrivregler hittar du här

Språkrådet

Här kan du hitta allt från ordlistor för dig med svenska som andraspråk till Frågelådan, där du kan ställa frågor om ord och grammatik.

Till Språkrådet

Språkrådet har också en sida där du kan få ytterligare lästips gällande ditt skrivande.

Till Böcker för språkhjälp

Plagiathandboken

Ta reda på vad som gäller när du som student skriver akademiska texter. Här får du även bra exempel på hur du kan skriva texter för att undvika plagiering.

Till plagiathandboken

Konnektorer (sammanhangsmarkörer)

Vill du skapa en röd tråd mellan styckena i din text och variera ditt språk? Här får du exempel på ord som gör din text mer läsarvänlig.

Om akademiskt textskrivande och språk

Här hittar du länkar om den akademiska uppsatsens språk, disposition och innehåll.

Om vetenskapligt språk utifrån Ask innehåller styckeindelning, sambandsmarkörer, stil etc. 

För den som vill utveckla sitt akademiska språk (utgår från grammatik).  Se filmen

Om språkliga problem

Här kan du lära dig mer om specifika språkliga problem:
Två filmer om bisatser: Film 1 och film 2

För dig med svenska som andraspråk

Filmer för dig som behöver förbättra svenskan

SVT Språkplay


 

Datorn som hjälpmedel vid akademiskt skrivande

Här hittar du länkar som skall hjälpa dig att bättre använda de resurser som finns för att underlätta ditt akademiska skrivande.

Film: Så använder du word för…

Litteratur

Ask, Sofia (2011). Hållbara texter: Grunderna i formellt skrivande. Liber:Stockholm
Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis och Løkensgard Hoel, Torlaug  (2011). Skriva för att lära. Studentlitteratur:Lund
Forsberg, Camilla (2014). Lär dina studenter att skriva. Studentlitteratur:Lund
Lokensgard Hoel, Tourlag (2013). Skriva på universitet och högskolor. En bok för lärare och studenter. Studentlitteratur:Lund