Text

Stiftelsen Carin Larssons Stipendiefond 2021

Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendium eller stipendier som avser att stödja kvinnliga studerandes vidareutbildning i naturvetenskapliga ämnen vid MDH.

Stiftelsen registrerades den 30 augusti 2007. Stiftelsen förvaltas av Västerås Zontaklubb. För mer information om Västerås Zontaklubb www.zonta21.org under ”Klubbar” och ”Area 02”.

Behörig sökande är kvinnlig student vid MDH inom utbildningsprogram med naturvetenskaplig grund (dvs student på ingenjörsprogram, kandidat- eller masterprogram inom teknik, datavetenskapligt program eller program inom teknisk matematik) eller lärarutbildning med inriktning mot naturvetenskap och/eller teknik. Även utländska studenter är behöriga sökande.

Stimulering av fortsatta studier inom ovanstående områden/program kan vara bidrag till:

 • Studieresor
 • Konferensbesök
 • Utföra examensarbete/utbildningsprojekt/VFU på annan ort än studieort
 • Litteratur eller andra studiehjälpmedel
 • Ekonomiska förutsättningar att fokusera på studier
 • Del av studieavgift för fortsatta studier för avgiftsbelagda studenter
 • Utlandsstudier


Anvisningar för ansökan

Behörig sökande är kvinnlig student vid Mälardalens högskola enligt ovan.

I ansökan ska finnas:

 • Namn och personnummer
 • Adress, e-postadress och telefonnummer till sökanden (e-post och telefon som även går att nå sökande på under sommaren)
 • Studieintyg (inkluderande förteckning över uppnådda studieprestationer)
 • Beskrivning av studiesituation och hur ett stipendium skulle stimulera den sökandes studiearbete, max 2 A4.

Observera att ofullständiga ansökningar ej kommer att behandlas.

 

Övrig information

För 2021 års stipendium kommer maximalt 5 stipendiater att utses. Den totala stipendiesumman för 2021 uppgår till max 100 000 kr.

Student kan erhålla stipendium mer än en gång.

Stiftelsens styrelse fattar beslut om stipendium i juni och utdelning kommer att ske på Zontaklubbens möte i september. Motivering till beslutet redovisas ej.


Ansök

Ansök till registrator@mdh.se senast den 15 maj 2021.

Ansök här

Frågor?

Frågor om ansökan kan ställas till Eva Maaninen-Olsson.

eva.maaninen-olsson@mdh.se 

 

 

Till toppen