Text

Särskild händelse

Så agerar du vid särskild händelse:

  1. Rädda liv.
  2. Ring 112.
  3. Kontakta MDH:s tjänsteperson i beredskap (TIB) på telefonnummer 073-960 88 22.
  4. Kom ihåg att lämna ditt namn och telefonnummer när du larmar eller kontaktar ledningsgruppen.

TIB bemannar MDH:s jourtelefon dygnet runt och sammankallar ledningsgruppen för kris och beredskap (LKB) vid behov. LKB fattar strategiska beslut om krishantering för personal och studenter. Gruppen samordnar intern och extern information om det inträffade.

Till toppen