Uppropsinformation

För att behålla din studieplats behöver du närvara på uppropet, fysiskt eller digitalt. Här söker du fram vad som gäller för din utbildning. Du kan söka på program-/kursnamn, anmälningskod och kurskod, något du hittar i ditt antagningsbesked. Välkommen hit till MDH!

 

Additiv tillverkning (PPU205)

Anmälningskod: MDH-24085 Datum: 2019-09-03 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L327ALC
Moment:
Kursintro

Arbete och hälsa (PSA311)

Anmälningskod: MDH-22008 Datum: 2019-11-12 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-141
Kontakt:
Moment:
What characterizes a healthy organization?

Arbete och organisation (SOA409)

Anmälningskod: MDH-22024 Datum: 2019-09-03 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Kontakt:
Moment:
Lecture: Introduction to Work and Organization

Att informera med text (ITE118)

Anmälningskod: MDH-24063 Datum: 2019-09-02 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L205B
Kontakt:
Moment:
Introduktion

Att uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv (OAU211)

Anmälningskod: MDH-11151 Datum: 2019-05-06 Tid: 12:00-12:01
Studieort:
Västerås, Distans
Omfattning:
100%, Dagtid
Moment:
Upprop i Canvas

Bedömning och betygsättning för ämneslärare 7-9 (OAU205)

Anmälningskod: MDH-31010 Datum: 2019-06-17 Tid: 10:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna, Distans
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Moment:
Upprop, kursintroduktion och föreläsning

Bedömning och betygsättning för ämneslärare gymnasieskolan (OAU206)

Anmälningskod: MDH-31011 Datum: 2019-06-17 Tid: 10:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna, Distans
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Moment:
Upprop, kursintroduktion och föreläsning

Begripliga texter (ITE235)

Anmälningskod: MDH-24066 Datum: 2019-09-02 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L205B
Kontakt:
Moment:
Kursstart

Beteendemedicin i fysioterapi (FYS045)

Anmälningskod: MDH-22009 Datum: 2019-09-03 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-205
Kontakt:
Moment:
Introduction to Master's programme in Physiotherapy with a specialisation in Behavioural Medicine

CAD grundkurs (PPU107)

Anmälningskod: MDH-24084 Datum: 2019-11-11 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Moment:
Kursstart

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (GCV03)

Anmälningskod: MDH-43807 Datum: 2019-09-02 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
A309 Tentum
Kontakt:

CO-OP teori I (KPP401)

Anmälningskod: MDH-14111 Datum: 2019-05-08 Tid: 15:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Moment:
Upprop

CO-OP teori II (KPP402)

Anmälningskod: MDH-14112 Datum: 2019-05-08 Tid: 15:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Moment:
Upprop

Cross-Cultural Management (FOA117)

Anmälningskod: MDH-33001 Datum: 2019-05-27 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
50%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Upprop online mellan 27 maj – 17 juni 2019.

Datavetenskapliga programmet (GKV04)

Anmälningskod: MDH-44806 Datum: 2019-09-02 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Delta
Moment:
Programstart Datavetenskapliga programmet

Datornätverk och datakommunikation (TCV21)

Anmälningskod: MDH-44800 Datum: 2019-09-02 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Kontakt:
Moment:
Programstart Datornätverk och datakommunikation

Datorstödd produktutveckling (KPP053)

Anmälningskod: MDH-24115 Datum: 2019-09-02 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3116
Moment:
Kursintro

Den diagnostiserade människan - diagnostisk kultur, makt och identitet (SOA142)

Anmälningskod: MDH-22023 Datum: 2019-09-07 Tid: 09:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Veckoslut
Lokal:
U2-051
Kontakt:
Moment:
Kursstart, Föreläsning/seminarium

Diskret matematik (MMA122)

Anmälningskod: MDH-21056 Datum: 2019-09-02 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Föreläsning 1, kap. 2

Engelska 1: Litteratur 1 (ENA125)

Anmälningskod: MDH-21003 Datum: 2019-09-03 Tid: 10:15-12:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-013ALC
Moment:
Kursstart /Course start and Lecture 1

Engelska 3, Amerikansk litteratur och ekokritik (ENA303)

Anmälningskod: MDH-21005 Datum: 2019-09-06 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-043
Moment:
American Literature and Ecocriticism

Entreprenörskap 1 (INO124)

Anmälningskod: MDH-24044 Datum: 2019-09-02 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E310
Kontakt:
Moment:
Kursstart, intro. Av INL1, gruppindelning

Envariabelkalkyl (MAA149)

Anmälningskod: MDH-21038 Datum: 2019-09-05 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-016
Kontakt:
Moment:
Kursstart, föreläsning modul 1

Existentiell vägledning (OAV001)

Anmälningskod: MDH-22069 Datum: 2019-09-06 Tid: 09:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-121
Kontakt:
Moment:
Kursstart och Föreläsning

Fackspråk och termer (ITE236)

Anmälningskod: MDH-14028 Datum: 2019-05-20 Tid: 09:30-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L205B
Kontakt:
Moment:
Upprop

Forskningsorientering i matematik/tillämpad matematik (MAA136)

Anmälningskod: MDH-21030 Datum: 2019-11-11 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-006
Moment:
Course start and LaTeX workshop

Funktionshinder - delaktighet och bemötande (SAA042)

Anmälningskod: MDH-22070 Datum: 2019-09-02 Tid: 09:15-13:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
B202
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion

Grundläggande affärsredovisning - att redovisa är mera än debet och kredit (FOA103)

Anmälningskod: MDH-23076 Datum: 2019-09-02 Tid: 08:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Kursstart i Canvas

Hållfasthetslära (PPU211)

Anmälningskod: MDH-24121 Datum: 2019-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Kontakt:
Moment:
Kursstart, föreläsning 1

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik (YHT01)

Anmälningskod: MDH-44814 Datum: 2019-09-02 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Kontakt:
Moment:
Programstart Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik

Industriell produktion och logistik (PPU210)

Anmälningskod: MDH-24088 Datum: 2019-09-04 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Aula Collegium
Moment:
Kursstart och introduktionsföreläsning

Inledande Relativitetsteori (FYA000)

Anmälningskod: MDH-31013 Datum: 2019-06-24 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
50%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Kursstart

Innovation och kreativitetsledning (INO402)

Anmälningskod: MDH-24060 Datum: 2019-11-11 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
C105
Moment:
Course introduction and Study Cells

International Business Management (SEV25)

Anmälningskod: MDH-43809 Datum: 2019-09-02 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Moment:
Programme introduction International Business Management
Anmälningskod: MDH-43890 Datum: 2019-09-02 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Moment:
Programme introduction International Business Management

Introduktion till handledning i verksamhetsförlagd utbildning inom hälsa, vård och välfärd (FYS039)

Anmälningskod: MDH-22031 Datum: 2019-09-02 Tid: 07:59-08:00
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Kursupprop sker genom att du registrerar sig på kursens webbplattform, Canvas 29 aug – 6 sept.

Introduktion till innovationsteknik (INO123)

Anmälningskod: MDH-24043 Datum: 2019-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3115
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion och genomgång av Studiehandledning

Invandring och kulturmöten (SSA246)

Anmälningskod: MDH-31014 Datum: 2019-06-11 Tid: 16:15-17:00
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
50%, Eftermiddag
Kontakt:
Moment:
Introduktion till kursen

Kalkyl, fortsättningskurs (MAA142)

Anmälningskod: MDH-21083 Datum: 2019-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-141
Kontakt:
Moment:
Kursstart och föreläsning 1

Kalkyl, grundkurs (MAA141)

Anmälningskod: MDH-21032 Datum: 2019-09-05 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås, Distans
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
U2-129
Kontakt:
Moment:
Kursstart

Kardiologi - Arytmier (BMA052)

Anmälningskod: MDH-22001 Datum: 2019-09-02 Tid: 15:59-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Kvällstid
Moment:
Kursstart, Elektroniskt upprop i Canvas under v36. Se inspelade föreläsningar om cirkulationssystemet.

Kreativitet i innovationsprocesser (INO125)

Anmälningskod: MDH-24045 Datum: 2019-09-02 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Moment:
Introduktion till Kreativitet i Innovationsprocesser

Kultur och samhälle i Tyskland (TYA110)

Anmälningskod: MDH-21052 Datum: 2019-08-27 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Separat digitalt upprop per mail till undervisande lärare (uwe.kjar@mdh.se) senast 27-08-2019

Kunskapsfilosofi (INO239)

Anmälningskod: MDH-24056 Datum: 2019-11-12 Tid: 10:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L327ALC
Moment:
Kursstart & Intro

Ljus och ljud (ITE231)

Anmälningskod: MDH-24064 Datum: 2019-09-02 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L264A
Kontakt:

Masterprogram i intelligenta inbyggda system (GST01)

Anmälningskod: MDH-44951 Datum: 2019-09-02 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Omega
Kontakt:
Moment:
Programstart: Masterprogram i intelligenta inbyggda system
Anmälningskod: MDH-44901 Datum: 2019-09-02 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Omega
Kontakt:
Moment:
Programstart: Masterprogram i intelligenta inbyggda system

Matematik för grundlärare F-3, del 2 (MAA029)

Anmälningskod: MDH-21126 Datum: 2019-09-02 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-208
Moment:
introduktion

Modellteknik (PPU409)

Anmälningskod: MDH-24104 Datum: 2019-11-12 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L219
Moment:
Lektion

Människan i världen (OAV003)

Anmälningskod: MDH-22044 Datum: 2019-09-06 Tid: 09:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-121
Kontakt:
Moment:
Kursstart och Föreläsning

Omvärldsanalys som innovationsteknik (INO238)

Anmälningskod: MDH-24103 Datum: 2019-11-11 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L348
Moment:
Kursstart & intro

Patientsäkerhet (VAE026)

Anmälningskod: MDH-22067 Datum: 2019-09-02 Tid: 08:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Uppropet sker i Canvas under upprop i kursen patientsäkerhet ht 2019 från kl 08-24

PM inför examensarbete inom fysioterapi (FYS024)

Anmälningskod: MDH-12030 Datum: 2019-05-20 Tid: 09:15-11:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-145
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Produktutveckling 1 (PPU204)

Anmälningskod: MDH-24083 Datum: 2019-09-02 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Aula Collegium
Kontakt:
Moment:
Föreläsning och gruppindelning. Obligatorisk närvaro.

Psykologi 61-90 (PSA122)

Anmälningskod: MDH-22037 Datum: 2019-09-02 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Kontakt:
Moment:
Kursstart, introduktion

Sjuksköterskeprogrammet (GSN03)

Anmälningskod: MDH-42802 Datum: 2019-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Nyköping
Omfattning:
100%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Upprop för Ssk-programmet Nyköping. Lokal: Aulan Campus Nyköping

Sjuksköterskeprogrammet (GSV03)

Anmälningskod: MDH-42805 Datum: 2019-09-02 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Beta
Kontakt:
Moment:
Programupprop

Socialt arbete med barn (SAA044)

Anmälningskod: MDH-22013 Datum: 2019-09-06 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
A303
Kontakt:
Moment:
introduction+lecture

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60 (SOA134)

Anmälningskod: MDH-22018 Datum: 2019-09-02 Tid: 14:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E206
Kontakt:
Moment:
Kursstart och Föreläsning

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90 (SOA135)

Anmälningskod: MDH-22017 Datum: 2019-09-03 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E309
Moment:
Kursstart + Förleäsning om Giddens (1)

Språk- och kommunikationsprogrammet (GKV09)

Anmälningskod: MDH-41821 Datum: 2019-09-02 Tid: 13:15-14:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Moment:
Programstart, Språk och kommunikationsprogrammet

Stress- och konflikthantering (PSA110)

Anmälningskod: MDH-22004 Datum: 2019-09-02 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-306
Kontakt:
Moment:
Introduction to stress and conflict management

Trendspaning i teori och praktik (INO106)

Anmälningskod: MDH-34004 Datum: 2019-06-10 Tid: 08:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Course opens. Se welcome letter for more information

Tyska 1 i Tyskland (TYA113)

Anmälningskod: MDH-21175 Datum: 2019-08-23 Tid: 10:15-16:30
Studieort:
Tyskland
Omfattning:
100%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Upprop+introduktionsföreläsningar Tyska 1 i Tyskland

Tyska 2 (TYA205)

Anmälningskod: MDH-21035 Datum: 2019-09-03 Tid: 10:15-11:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Tyska 2 Introduktionsföreläsning

Tyska 3 (TYA300)

Anmälningskod: MDH-21060 Datum: 2019-08-27 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
100%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Separat digitalt upprop per mail till undervisande lärare (uwe.kjar@mdh.se) senast 27-08-2019

Underhåll och tillförlitlighet (PPU420)

Anmälningskod: MDH-24109 Datum: 2019-11-11 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
B202
Kontakt:

Uppföljning och analys av lärande och utveckling (OAU177)

Anmälningskod: MDH-11127 Datum: 2019-05-06 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-205
Kontakt:
Moment:
Upprop/föreläsning/seminarium

Utveckling och lärande - ämneslärare gy (OAU097)

Anmälningskod: MDH-31017 Datum: 2019-06-10 Tid: 16:00-18:00
Studieort:
Eskilstuna, Distans
Omfattning:
50%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Upprop samt introduktionsföreläsning

Utveckling och lärande - ämneslärare årskurs 7-9 (OAU139)

Anmälningskod: MDH-31018 Datum: 2019-06-10 Tid: 16:00-18:00
Studieort:
Eskilstuna, Distans
Omfattning:
50%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion samt introduktionsföreläsning

Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare 4-6 (OAU194)

Anmälningskod: MDH-11134 Datum: 2019-05-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E206
Moment:
Upprop/ Kursintroduktion

Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare F-3 (OAU195)

Anmälningskod: MDH-11135 Datum: 2019-05-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E304
Kontakt:
Moment:
Upprop/ Kursintroduktion

Vård och behandling vid akutmedicinska sjukdomar och tillstånd (BMA089)

Anmälningskod: MDH-22077 Datum: 2019-10-07 Tid: 08:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Kursstart (upprop) i Canvas för kursen