Uppropsinformation

För att behålla din studieplats behöver du närvara på uppropet, fysiskt eller digitalt. Här söker du fram vad som gäller för din utbildning. Du kan söka på program-/kursnamn, anmälningskod och kurskod, något du hittar i ditt antagningsbesked. Välkommen hit till MDH!

 

3D-modellering - grundkurs (KIT173)

Anmälningskod: MDH-24047 Datum: 2018-09-03 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Roll call via e-mail to peter.linejung@mdh.se during 3/9-14/9. All further course info available on https://blackboard.mdh.se.
Anmälningskod: MDH-24097 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3116
Moment:
Kursintroduktion/Introduktion till 3D-program

Abstrakt algebra (MMA501)

Anmälningskod: MDH-21064 Datum: 2018-11-13 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-154
Moment:
Roll call and lecture 1

Additiv tillverkning (PPU205)

Anmälningskod: MDH-24062 Datum: 2018-09-04 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L249
Moment:
Kursintroduktion och upprop

Affärer på globala marknader (FOA211)

Anmälningskod: MDH-23088 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-208
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Affärsbaserad produkt- och processutveckling (PPU416)

Anmälningskod: MDH-24071 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Upprop

Amning och anknytning (VAE157)

Anmälningskod: MDH-22052 Datum: 2018-10-08 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-145
Moment:
Upprop

Analytical Finance (RMV20)

Anmälningskod: MDH-41890 Datum: 2018-09-03 Tid: 15:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-051
Moment:
Roll call for Bachelor’s programme in Analytical Finance
Anmälningskod: MDH-41819 Datum: 2018-09-03 Tid: 15:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-051
Moment:
Roll call for Bachelor’s programme in Analytical Finance

Analytisk finans I (MMA707)

Anmälningskod: MDH-21068 Datum: 2018-09-03 Tid: 18:15-21:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Kvällstid
Lokal:
R1-121
Kontakt:
Moment:
Roll call and lecture 1

Analytisk finans II (MMA708)

Anmälningskod: MDH-21071 Datum: 2018-11-12 Tid: 18:15-21:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Kvällstid
Lokal:
R1-142
Kontakt:
Moment:
Roll call and lecture 1

Analytisk finans med MATLAB (MAA312)

Anmälningskod: MDH-21043 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-154
Kontakt:
Moment:
Roll call and lecture 1

Andraspråksinlärning (SSA234)

Anmälningskod: MDH-21174 Datum: 2018-11-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E305
Moment:
Upprop

Andraspråksinlärning (SSA220)

Anmälningskod: MDH-21029 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:00-16:00
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Upprop sker per e-post till annaliina.gynne@mdh.se, senast den 9 september 2018.
Anmälningskod: MDH-21077 Datum: 2018-11-15 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E305
Moment:
Upprop

Anpassa och ordinera fysisk aktivitet (FYS015)

Anmälningskod: MDH-22027 Datum: 2018-09-24 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop distanskurs via Canvas, Uppropsvecka är v 39, dvs from 24/9 tom 28/9.
Kommentar:
Kursen har inga fysiska träffar och startar vecka 39, med upprop på nätet mellan 24/9-28/9.

Arbete och organisation (SOA409)

Anmälningskod: MDH-22040 Datum: 2018-10-08 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-032
Kontakt:
Moment:
Kursstart

Associationsrätt (EHA006)

Anmälningskod: MDH-23006 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Filharmonin
Kontakt:
Moment:
Upprop,introduktion mm

Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (BMA093)

Anmälningskod: MDH-22014 Datum: 2018-09-05 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
E204
Moment:
Kursintroduktion

Att främja barns och ungas psykiska hälsa (FHA061)

Anmälningskod: MDH-22041 Datum: 2018-09-03 Tid: 12:15-14:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Case
Moment:
Upprop och introduktion

Att informera med text (ITE118)

Anmälningskod: MDH-24048 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L261
Kontakt:
Moment:
Introduktion, upprop

Att utveckla organisationer och ledarskap (FOA113)

Anmälningskod: MDH-23078 Datum: 2018-09-05 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop senast 23.59 i Canvas!

Avancerad ekonomisk styrning och strategisk ekonomistyrning (FOA318)

Anmälningskod: MDH-23039 Datum: 2018-11-12 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-131
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion

Avancerad externredovisning (FOA319)

Anmälningskod: MDH-23041 Datum: 2018-11-12 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-606
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Barnlitteratur och barnkultur, fördjupning i svenskämnet för grundlärare 4-6 (LIA026)

Anmälningskod: MDH-21212 Datum: 2018-10-08 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-306
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Begripliga texter (ITE235)

Anmälningskod: MDH-24056 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L205B
Kontakt:
Moment:
Kursstart

Beteendevetenskapliga programmet (GKV03)

Anmälningskod: MDH-42806 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Lambda
Kontakt:
Moment:
Upprop Beteendevetenskapliga programmet

Biomassa som energikälla (MTK311)

Anmälningskod: MDH-23091 Datum: 2018-09-07 Tid: 11:59-12:00
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Upprop senast 12.00 i Canvas!

Byggnaders energisystem (ERA209)

Anmälningskod: MDH-23020 Datum: 2018-11-13 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Case
Kontakt:
Moment:
Upprop

Byggnadsteknik 1 (BTA125)

Anmälningskod: MDH-23060 Datum: 2018-09-26 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
33%, Dagtid
Lokal:
Paros
Kontakt:
Moment:
F1 Upprop och introduktion

Byggnadsteknik 2 (BTA127)

Anmälningskod: MDH-23016 Datum: 2018-11-12 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Milos
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning F1

CAD fördjupning, distanskurs (MTA201)

Anmälningskod: MDH-24075 Datum: 2018-11-12 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
50%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Upprop görs genom att skicka mail till läraren senast 18.11.12 (Obligatoriskt!). Webregistrering görs på studentportalen. Övrig info se kursens hemsida: http://zoomin.idt.mdh.se/course/mta201/

CAD grundkurs (PPU107)

Anmälningskod: MDH-24084 Datum: 2018-11-12 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filen
Moment:
Kursintro och upprop

Civilingenjörsprogrammet i energisystem (YCT01)

Anmälningskod: MDH-43802 Datum: 2018-09-03 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Paros
Moment:
Programupprop Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik.

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (GCV03)

Anmälningskod: MDH-43807 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Filen
Moment:
Programuppropet för Cvilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign (GCE01)

Anmälningskod: MDH-44802 Datum: 2018-09-03 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C103
Kontakt:
Moment:
Programupprop Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign

Civilingenjörsprogrammet i robotik (CCV20)

Anmälningskod: MDH-44813 Datum: 2018-09-03 Tid: 12:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Kontakt:
Moment:
Programupprop Civilingenjörsprogrammet i robotik

Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem (GCV02)

Anmälningskod: MDH-44803 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Kontakt:
Moment:
Programupprop Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem.

Cross-Cultural Management (FOA117)

Anmälningskod: MDH-23085 Datum: 2018-09-05 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Roll-call deadline in Canvas!

Datakommunikation för inbyggda system 2 (DVA238)

Anmälningskod: MDH-24024 Datum: 2018-09-04 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Moment:
Upprop, Föreläsning #1

Datakommunikation i nätverk I, distanskurs (DVA120)

Anmälningskod: MDH-24003 Datum: 2018-09-03 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Roll-Call on Canvas during week 36

Datakommunikation i nätverk II, distanskurs (DVA224)

Anmälningskod: MDH-24016 Datum: 2018-09-03 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Roll-Call on Canvas during week 36

Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion (DVA104)

Anmälningskod: MDH-24000 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
C106
Moment:
U/Lecture 1 (upprop)

Datavetenskapliga programmet (GKV04)

Anmälningskod: MDH-44806 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Moment:
Programupprop för Datavetenskapliga programmet

Datorarkitektur (CDT204)

Anmälningskod: MDH-24033 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-051
Kontakt:
Moment:
U/Roll call + Intro

Datornätverk och datakommunikation (TCV21)

Anmälningskod: MDH-44800 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-151
Kontakt:
Moment:
Programupprop Datornätverk och datakommunikation

Datorstödd produktutveckling (KPP053)

Anmälningskod: MDH-24115 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L249
Moment:
Kursintroduktion, upprop

Demokratins problem (SKA106)

Anmälningskod: MDH-23002 Datum: 2018-09-03 Tid: 15:15-18:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Pi

Den diagnostiserade människan - diagnostisk kultur, makt och identitet (SOA142)

Anmälningskod: MDH-22008 Datum: 2018-09-08 Tid: 09:00-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Veckoslut
Lokal:
U2-129
Kontakt:
Moment:
Föreläsning

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i vuxenutbildningen (SSA909)

Anmälningskod: MDH-21801 Datum: 2018-09-07 Tid: 10:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna, Distans
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
C106
Kontakt:
Moment:
Första kursträffen

Didaktik - en introduktion (OAU044)

Anmälningskod: MDH-21155 Datum: 2018-09-05 Tid: 17:15-20:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Kvällstid
Lokal:
E205
Moment:
Obligatoriskt programupprop och kursstart

Didaktik som kunskapsområde och forskningsfält (OAU073)

Anmälningskod: MDH-21099 Datum: 2018-09-18 Tid: 17:15-20:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Kvällstid
Lokal:
Cesams datasal
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning, OAU073

Differentialekvationer med finansiella tillämpningar (MMA712)

Anmälningskod: MDH-21073 Datum: 2018-09-04 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-605
Kontakt:
Moment:
Roll call and presentation of course

Digitalisering och marknadsföring (FOA142)

Anmälningskod: MDH-23079 Datum: 2018-09-05 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop senast 23.59 i Canvas!

Diskret matematik (MMA122)

Anmälningskod: MDH-21056 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Elite Stadshotell Västerås
Moment:
Roll Call, Lecture 1, Ch. 2

Distribuerad programvaruutveckling (CDT402)

Anmälningskod: MDH-24002 Datum: 2018-09-14 Tid: 08:30-09:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
Case
Moment:
UPPROP - U/Roll call lecture

Distribuerade system (DVA241)

Anmälningskod: MDH-24102 Datum: 2018-09-10 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Moment:
Lecture 1

Dynamiska system, iterativa processer och algoritmer (MAA154)

Anmälningskod: MDH-21042 Datum: 2018-09-04 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-141
Kontakt:
Moment:
Upprop, Föreläsning 1

Ekonometri (NAA120)

Anmälningskod: MDH-23065 Datum: 2018-11-13 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Pi
Kontakt:
Moment:
Roll call, Lecture

Ekonomprogrammet (GKV02)

Anmälningskod: MDH-43804 Datum: 2018-09-03 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Delta
Kontakt:
Moment:
Programupprop Ekonomprogrammet I Västerås

Ekonomprogrammet (GKE02)

Anmälningskod: MDH-43805 Datum: 2018-09-03 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Filen
Kontakt:
Moment:
Programuppropet Ekonomprogrammet i Eskilstuna

Elektriska maskiner (ERA213)

Anmälningskod: MDH-23013 Datum: 2018-11-13 Tid: 15:15-18:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-025
Moment:
L1, Upprop, Transformatorn del 1

Elektronik grundkurs (ELA103)

Anmälningskod: MDH-24091 Datum: 2018-11-13 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Naxos
Kontakt:
Moment:
Upprop

Energieffektivisering (energibesiktning av byggnader) (ERA210)

Anmälningskod: MDH-23018 Datum: 2018-09-03 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-506
Moment:
Lektion

Engelska 1: litteratur 1 (ENA122)

Anmälningskod: MDH-21015 Datum: 2018-09-04 Tid: 09:15-11:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-151
Moment:
Literature 1, Lecture 1 UPPROP

Engelska 1: språkfärdighet (ENA121)

Anmälningskod: MDH-21014 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Moment:
Roll call/Upprop & Grammar lecture 1

Engelska 1: språkvetenskap 1 (ENA124)

Anmälningskod: MDH-21017 Datum: 2018-11-12 Tid: 13:15-15:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Delta
Moment:
Roll call & lecture: lexical semantics

Engelska 3, Amerikansk litteratur och ekokritik (ENA303)

Anmälningskod: MDH-21058 Datum: 2018-09-11 Tid: 13:15-15:45
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
B202
Kontakt:
Moment:
Upprop/Roll-call + Literature and Ecocriticism 1

Engelska 3, Social och regional variation (ENA306)

Anmälningskod: MDH-21061 Datum: 2018-09-07 Tid: 09:15-11:45
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
L3115
Moment:
Upprop/Roll-call + Social & Regional Variation 1

Engelska 3, Uppsats i engelska (HEN301)

Anmälningskod: MDH-21088 Datum: 2018-09-06 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E309
Moment:
Essay seminar 1 (introduction)

Engelska för ämneslärare: syntax och fonetik (ENA134)

Anmälningskod: MDH-21104 Datum: 2018-11-14 Tid: 09:15-11:45
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
C105
Moment:
Roll call & seminar: phonetics 1

Engelska, del 1 för grundlärare F-3 (ENA501)

Anmälningskod: MDH-21108 Datum: 2018-09-04 Tid: 13:15-15:45
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Pi
Moment:
Föreläsning UPPROP

Entreprenörskap 1 (INO124)

Anmälningskod: MDH-24017 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E307
Kontakt:
Moment:
U/Upprop, into. Av INL1, gruppindelning

Entreprenörskap 2 (INO331)

Anmälningskod: MDH-24034 Datum: 2018-11-12 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L348
Kontakt:
Moment:
Kursstart

Envariabelkalkyl (MAA149)

Anmälningskod: MDH-21038 Datum: 2018-09-06 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Beta
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning

Eventmarknadsföring - vad är en upplevelse? (FOA228)

Anmälningskod: MDH-23099 Datum: 2018-09-05 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
10%, Blandad
Moment:
Upprop senast 23.59 i Canvas!

Examensarbete i vårdvetenskap (VAE021)

Anmälningskod: MDH-22006 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-302
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion och föreläsning

Examensarbete magister i didaktik (OAU072)

Anmälningskod: MDH-21166 Datum: 2018-09-05 Tid: 17:00-19:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Kvällstid
Lokal:
C105
Kontakt:
Moment:
Introduktion och upprop

Examensarbete master i didaktik (OAU078)

Anmälningskod: MDH-21168 Datum: 2018-09-12 Tid: 19:15-20:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Kvällstid
Lokal:
Cesams datasal
Kontakt:
Moment:
Upprop

Existentiell vägledning (OAV001)

Anmälningskod: MDH-22069 Datum: 2018-09-07 Tid: 09:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-205
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning
Kommentar:
Läs inledningen och inledningarna till filosoferna i Existentialism av Guignon & Pereboom till 7/9.

Familjekonflikter, kvinnomisshandel och hedersrelaterat våld (SAA041)

Anmälningskod: MDH-22015 Datum: 2018-09-04 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
E205
Moment:
Introduktion

Finansteori (NAA115)

Anmälningskod: MDH-23063 Datum: 2018-09-04 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Moment:
Roll call; Lecture 1

Flervariabelkalkyl (MAA152)

Anmälningskod: MDH-21072 Datum: 2018-09-04 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Aula Collegium
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning 1
Anmälningskod: MDH-21040 Datum: 2018-09-04 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Pi
Kontakt:
Moment:
Roll-Call and lecture 1

Flyg- och rymdsystemteknik (FLA210)

Anmälningskod: MDH-24134 Datum: 2018-11-12 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-122
Kontakt:
Moment:
U/Föreläsning 1 upprop

Folkhälsa - Policy och styrning (FHA019)

Anmälningskod: MDH-22023 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-142
Moment:
Upprop samt kurs- och ämnesintroduktion

Folkhälsoprogrammet (GKV01)

Anmälningskod: MDH-42800 Datum: 2018-09-03 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-051
Moment:
Upprop och introduktion Folkhälsoprogrammet.
Kommentar:
Vi hälsar dig varmt välkommen till Folkhälsoprogrammet och Mälardalens högskola!

Fonetik i ett andraspråksperspektiv (SSA235)

Anmälningskod: MDH-21176 Datum: 2018-11-13 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
B202
Kontakt:
Moment:
Upprop

Fonetik i ett andraspråksperspektiv (SSA221)

Anmälningskod: MDH-21033 Datum: 2018-09-03 Tid: 08:00-16:00
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Uppropet sker genom att kursdeltagaren skickar ett e-postmeddelande till olof.rubenson@mdh.se senast onsdag 5 september.
Anmälningskod: MDH-21034 Datum: 2018-11-13 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
B202
Kontakt:
Moment:
Upprop

Formella språk, automater och beräkningsteori (DVA337)

Anmälningskod: MDH-24054 Datum: 2018-09-04 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-043
Kontakt:
Moment:
U/M1

Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet (SSA244)

Anmälningskod: MDH-21180 Datum: 2018-09-05 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
B202
Kontakt:
Moment:
Upprop

Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet (SSA243)

Anmälningskod: MDH-21024 Datum: 2018-09-05 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
B202
Kontakt:
Moment:
Upprop

Forskningsmetodik i datavetenskap (DVA463)

Anmälningskod: MDH-24036 Datum: 2018-09-04 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Kontakt:
Moment:
Upprops & Course Introduction

Forskningsorientering i matematik/tillämpad matematik (MAA136)

Anmälningskod: MDH-21030 Datum: 2018-11-12 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-034
Moment:
Roll call and LaTeX workshop

Framtid och scenariodesign (INO236)

Anmälningskod: MDH-24027 Datum: 2018-09-03 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Course opens. See welcome letter for more information.

Funktionshinder - delaktighet och bemötande (SAA042)

Anmälningskod: MDH-22070 Datum: 2018-09-07 Tid: 09:15-13:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
E305
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion

Fysioterapeutprogrammet (GTV01)

Anmälningskod: MDH-42801 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Omega
Moment:
Upprop Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapi: Metoder för åtgärder - preklinisk kurs (FYS007)

Anmälningskod: MDH-22062 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Moment:
Upprop examensarbets kursen

Förbrännings- och rökgasreningsteknik (ERA202)

Anmälningskod: MDH-23017 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Delta
Kontakt:
Moment:
L1

Fördjupad koncernredovisning för VFU-studenter (FOA224)

Anmälningskod: MDH-23086 Datum: 2018-09-05 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
17%, Blandad
Moment:
Upprop senast 23.59 i Canvas!

Fördjupningskurs i fysiologi (BMA082)

Anmälningskod: MDH-22058 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-10:30
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Moment:
Upprop och Kursintroduktion Campus och distans. Gemensamt i Västerås.

Företagsekonomi, grundkurs (FOA151)

Anmälningskod: MDH-23029 Datum: 2018-09-04 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Filharmonin
Moment:
Kursupprop och introduktion

Företagsekonomisk forskningsmetod (FOA307)

Anmälningskod: MDH-23033 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Delta
Moment:
Introduction and roll call

Förskollärarprogrammet (GFV01)

Anmälningskod: MDH-41816 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Pi
Kontakt:
Moment:
Programupprop Förskollärarprogrammet Västerås

Förskollärarprogrammet (GFE01)

Anmälningskod: MDH-41815 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E310
Kontakt:
Moment:
Programupprop Förskollärarprogrammet Eskilstuna

Grafisk form - grundkurs (ITE113)

Anmälningskod: MDH-24043 Datum: 2018-11-13 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3115
Moment:
Upprop, Introduktionsföreläsning

Grafteori, nätverk och tillämpningar (MAA600)

Anmälningskod: MDH-21049 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-132
Kontakt:
Moment:
Roll call + history

Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv (SSA219)

Anmälningskod: MDH-21076 Datum: 2018-09-07 Tid: 12:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Moment:
Upprop och introduktion

Grundläggande affärsredovisning - att redovisa är mera än debet och kredit (FOA103)

Anmälningskod: MDH-23076 Datum: 2018-09-05 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop senast 23.59 i Canvas!

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 (GRE01)

Anmälningskod: MDH-41814 Datum: 2018-09-04 Tid: 09:15-11:30
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E208
Kontakt:
Moment:
Programupprop Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - verksamhetsintegrerat (GRY01)

Anmälningskod: MDH-41813 Datum: 2018-09-06 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
75%, Dagtid
Lokal:
R2-606
Kontakt:
Moment:
Programupprop Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - Verksamhetsintegrerat
Se även:

Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 (GRM02)

Anmälningskod: MDH-41831 Datum: 2018-09-04 Tid: 13:15-15:30
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E308
Kontakt:
Moment:
Programupprop Grundlärarprogrammet grundskola 4-6

Handledning för yrkesverksamma inom hälso-, vård- och välfärdsområdet (VAA006)

Anmälningskod: MDH-22065 Datum: 2018-09-13 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop; du skriver en presentation av dig själv och publicerar på kurswebbsidan senast 13 sep

Humanistisk och existentiell psykologi, (OAV002)

Anmälningskod: MDH-22072 Datum: 2018-11-16 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-013ALC
Kontakt:
Moment:
Kursstart

Hälsofrämjande arbete - implementering (FHA042)

Anmälningskod: MDH-22042 Datum: 2018-12-17 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Kontakt:
Moment:
Upprop, kursintroduktion och kort introduktionsföreläsning till implementeringsområdet
Kommentar:
Kursen inleds med en föreläsningsvecka så skaffa boken av Nilsen (red. 2014) redan till kursstart!

Hållbar produktutveckling och produktion (PPU417)

Anmälningskod: MDH-24080 Datum: 2018-11-12 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E306
Kontakt:
Moment:
Kursstart, upprop

Hållbara energisystem - fördjupningsstudier (ERA306)

Anmälningskod: MDH-23034 Datum: 2018-09-06 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
67%, Dagtid
Lokal:
R2-025
Kontakt:
Moment:
L1, Roll call and introduction

Hållbara energisystem - projekt (ERA305)

Anmälningskod: MDH-23037 Datum: 2018-09-04 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
33%, Dagtid
Lokal:
R1-122
Kontakt:
Moment:
F1

Hållfasthetslära (PPU211)

Anmälningskod: MDH-24121 Datum: 2018-09-06 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
C103
Kontakt:
Moment:
Upprop, föreläsning 1

Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik (YHT02)

Anmälningskod: MDH-43801 Datum: 2018-09-03 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Milos
Kontakt:
Moment:
Programupprop Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik (GHV01)

Anmälningskod: MDH-43806 Datum: 2018-09-03 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Paros
Moment:
Programupprop Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik.
Anmälningskod: MDH-43808 Datum: 2018-09-03 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Paros
Moment:
Programupprop Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik.

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign (IKE20)

Anmälningskod: MDH-44804 Datum: 2018-09-03 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C103
Moment:
Programupprop Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik (IKE21)

Anmälningskod: MDH-44805 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:00-10:30
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L249
Kontakt:
Moment:
Programupprop Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik (YHT01)

Anmälningskod: MDH-44814 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-151
Kontakt:
Moment:
Programupprop Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik

Inbyggda system I (DVA454)

Anmälningskod: MDH-24113 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-151
Moment:
U/Lecture 1

Inbyggda system II (DVA404)

Anmälningskod: MDH-24014 Datum: 2018-11-12 Tid: 12:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R3-121
Kontakt:
Moment:
Roll call + lecture 1

Industriautomation (PPU418)

Anmälningskod: MDH-24081 Datum: 2018-11-13 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3115
Kontakt:
Moment:
Upprop/Föreläsning

Industridesign, introduktion (PPU208)

Anmälningskod: MDH-24030 Datum: 2018-11-13 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L327ALC
Kontakt:
Moment:
Kursintro, lektion

Industriell excellens (PPU431)

Anmälningskod: MDH-24130 Datum: 2018-09-04 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
L3117
Kontakt:
Moment:
Course Introduction

Industriell marknadsföring (FOA126)

Anmälningskod: MDH-23062 Datum: 2018-11-12 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-142
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning 1

Industriell marknadsföring: industriella system, marknaden och värdeskapande processer (IEO102)

Anmälningskod: MDH-23046 Datum: 2018-11-12 Tid: 08:15-09:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
A407 Futurum
Kontakt:
Moment:
Roll-call and introduction

Industriell produktion och logistik (PPU210)

Anmälningskod: MDH-24067 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filen
Moment:
U/Upprop och introduktionsföreläsning

Industriella system i datamoln (DVA444)

Anmälningskod: MDH-24021 Datum: 2018-09-05 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Moment:
U/Roll call/ Lecture 1

Industrirobotik (DVA414)

Anmälningskod: MDH-24124 Datum: 2018-11-13 Tid: 12:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-025
Moment:
U/Introduction and roll call

Information - kunskap - vetenskap - etik (DVA223)

Anmälningskod: MDH-24007 Datum: 2018-11-12 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Paros
Kontakt:
Moment:
U/Upprop och föreläsning

Informationsdesign - webbdesign (KIT126)

Anmälningskod: MDH-24042 Datum: 2018-09-03 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
50%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Kursen webbplats hittas på http://zoomin.idt.mdh.se/course/kit126c följ instruktionerna för registrering där

Informationsgrafik (ITE333)

Anmälningskod: MDH-24116 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L260
Moment:
Kursstart, upprop och intro-föreläsning

Informativ animation (ITE237)

Anmälningskod: MDH-24058 Datum: 2018-11-12 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L260
Kontakt:
Moment:
Upprop, kursstart

Informativ illustration - informationsdesign (DKE20)

Anmälningskod: MDH-44810 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Filen
Kontakt:
Moment:
Programupprop Informativ illustration - informationsdesign

Informativt berättande (ITE242)

Anmälningskod: MDH-24066 Datum: 2018-11-12 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L205B
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion

Innovation och kreativitetsledning (INO402)

Anmälningskod: MDH-24037 Datum: 2018-11-12 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Moment:
Roll Call and Course Introduction

Innovationsprogrammet (GKE06)

Anmälningskod: MDH-44801 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L348
Moment:
Upprop Innovationsprogrammet

International Business Management (SEV25)

Anmälningskod: MDH-43809 Datum: 2018-09-03 Tid: 11:45-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Programme roll-call: introduction – structure - content

Anmälningskod: MDH-43890 Datum: 2018-09-03 Tid: 11:45-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Programme roll-call: introduction – structure - content

Internationell marknadsföring (EFO236)

Anmälningskod: MDH-23075 Datum: 2018-09-05 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop senast 23.59 i Canvas!

Internationella marknadsföringsprogrammet (GKV08)

Anmälningskod: MDH-43810 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Paros
Moment:
Programupprop - Internationella marknadsföringsprogrammet - Västerås
Anmälningskod: MDH-43811 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Paros
Moment:
Programupprop - Internationella marknadsföringsprogrammet - Västerås

Internationellt företagande (FOA220)

Anmälningskod: MDH-23047 Datum: 2018-09-04 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-151
Kontakt:
Moment:
Introduktion och upprop

Internationellt och transnationellt socialt arbete (SAA059)

Anmälningskod: MDH-22010 Datum: 2018-10-08 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E309
Moment:
Uppprop kursintroduktion

Introduktion till algebraiska strukturer (MAA317)

Anmälningskod: MDH-21047 Datum: 2018-09-05 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-141
Kontakt:
Moment:
Lecture 1

Introduktion till arbetslivspsykologi (PSA101)

Anmälningskod: MDH-22028 Datum: 2018-09-05 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Obligatoriskt upprop i Canvas/Blackboard

Introduktion till avancerade managementstudier (FOA314)

Anmälningskod: MDH-23031 Datum: 2018-09-07 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-025
Kontakt:
Moment:
Kursupprop, introduktion samt SEM2a

Introduktion till energiteknik (OAH108)

Anmälningskod: MDH-23011 Datum: 2018-09-05 Tid: 08:15-09:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
75%, Dagtid
Lokal:
R2-121
Kontakt:
Moment:
Kursupprop och information

Introduktion till handledning i verksamhetsförlagd utbildning inom hälsa, vård och välfärd (FYS039)

Anmälningskod: MDH-22022 Datum: 2018-09-03 Tid: 07:59-08:00
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Kursupprop sker genom att du registerar dig på kursens webbplattform, Canvas 3-7 sept

Introduktion till hållbara energisystem (ERA204)

Anmälningskod: MDH-23069 Datum: 2018-09-04 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-141
Kontakt:
Moment:
L1 Introduction + Roll Call + Essay and Blog Assignment

Introduktion till informationsdesign, distanskurs (ITE117)

Anmälningskod: MDH-24045 Datum: 2018-09-03 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Upprop på följande adress, http://zoomin.idt.mdh.se/course/ite117/ Inga träffar på campus, endast distans

Introduktion till innovationsteknik (INO123)

Anmälningskod: MDH-24010 Datum: 2018-09-04 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E305
Kontakt:
Moment:
Kursupprop, introduktion och genomgång av Studiehandledning

Introduktion till miljöteknik (MTK102)

Anmälningskod: MDH-23083 Datum: 2018-09-07 Tid: 11:59-12:00
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Upprop senast 12.00 i Canvas!

Introduktion till vetenskapliga metoder (OAI101)

Anmälningskod: MDH-24123 Datum: 2018-10-09 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
U2-023
Kontakt:
Moment:
Grundläggande vetenskapsteori. Lokal: U2-023

Kalkyl, grundkurs (MAA141)

Anmälningskod: MDH-21032 Datum: 2018-09-05 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Västerås, Distans
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Kontakt:
Moment:
Upprop

Kammarmusikprogrammet (GKV05)

Anmälningskod: MDH-41833 Datum: 2018-08-31 Tid: 11:00-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
VS222
Moment:
Programupprop Kammarmusikprogrammet, Slottet Västerås
Anmälningskod: MDH-41834 Datum: 2018-08-31 Tid: 11:00-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
VS222
Moment:
Programupprop Kammarmusikprogrammet, Slottet Västerås
Anmälningskod: MDH-41835 Datum: 2018-08-31 Tid: 11:00-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
VS222
Moment:
Programupprop Kammarmusikprogrammet, Slottet Västerås
Anmälningskod: MDH-41836 Datum: 2018-08-31 Tid: 11:00-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
VS222
Moment:
Programupprop Kammarmusikprogrammet, Slottet Västerås

Kandidatprogram i teknisk matematik (GKV07)

Anmälningskod: MDH-41820 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-14:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-129
Kontakt:
Moment:
Programupprop för kandidatprogram i teknisk matematik.

Kardiologi - Akut kranskärlssjukdom (BMA045)

Anmälningskod: MDH-22003 Datum: 2018-09-13 Tid: 17:00-20:45
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
E206
Moment:
Kursintroduktion och patofysiologi ACS

Kommunikation i arbetslivet (SVA418)

Anmälningskod: MDH-21089 Datum: 2018-11-16 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Kommunikation i komplexa organisationer (ITE416)

Anmälningskod: MDH-24068 Datum: 2018-11-12 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L348
Kontakt:
Moment:
Roll call and introduction

Kommunikation och medier (SOA128)

Anmälningskod: MDH-22021 Datum: 2018-12-18 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Kontakt:
Moment:
Föreläsning

Kompilatorteori (DVA339)

Anmälningskod: MDH-24020 Datum: 2018-11-13 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-131
Kontakt:
Moment:
U/M1

Kompletterande pedagogisk utbildning (GLM01)

Anmälningskod: MDH-41906 Datum: 2018-09-13 Tid: 10:15-11:00
Studieort:
Eskilstuna, Distans
Omfattning:
75%, Dagtid
Lokal:
E309
Kontakt:
Moment:
Programupprop Kompletterande pedagogisk utbildning GYMN
Anmälningskod: MDH-41905 Datum: 2018-09-13 Tid: 10:15-11:00
Studieort:
Eskilstuna, Distans
Omfattning:
75%, Dagtid
Lokal:
E309
Kontakt:
Moment:
Programupprop Kompletterande pedagogisk utbildning A7-9

Komplexa elektroniksystem (ELA427)

Anmälningskod: MDH-24052 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-205
Kontakt:
Moment:
U/Upprop & Föreläsning 1

Komplexa vårdbehov inom psykiatrisk omvårdnad (VAE217)

Anmälningskod: MDH-22076 Datum: 2019-01-08 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-121
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion, Vårdande samtal

Komponentbaserade teknologier (CDT401)

Anmälningskod: MDH-24040 Datum: 2018-09-06 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-129
Kontakt:
Moment:
Roll call / Lecture 1

Konkurrenskraftiga produktionssystem (PPU414)

Anmälningskod: MDH-24072 Datum: 2018-09-03 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Moment:
Obligatory roll call, Le1, grouping data, see homepage in Canvas

Konsten att skrämmas - skräcken i kulturen (LIA006)

Anmälningskod: MDH-21037 Datum: 2018-09-05 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Upprop sker genom att den som är antagen till kursen skickar ett mejl till kursansvarig Lina Samuelsson (lina.samuelsson@mdh.se), senast 5 september och meddelar att man har för avsikt att gå kursen.

Kreativ konceptutveckling 1 (INO243)

Anmälningskod: MDH-24092 Datum: 2018-09-03 Tid: 16:30-19:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Kvällstid
Lokal:
L348
Kontakt:
Moment:
Kursstart och workshop

Kreativ konceptutveckling 2 (INO413)

Anmälningskod: MDH-24098 Datum: 2018-09-03 Tid: 15:30-16:30
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Kvällstid
Lokal:
L348
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursstart. Planering för kommande handledning

Kreativitet i innovationsprocesser (INO125)

Anmälningskod: MDH-24013 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3117
Moment:
Upprop och Föreläsning 1: Introduktion till kreativitet i innovationsprocesser.

Kredit- och obeståndsrätt (EHA004)

Anmälningskod: MDH-23007 Datum: 2018-10-08 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Filharmonin
Kontakt:
Moment:
Upprop,kursintroduktion

Kunskapsfilosofi (INO239)

Anmälningskod: MDH-24041 Datum: 2018-11-13 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L348
Moment:
Upprop

Kvalitets- och underhållsteknik (PPU309)

Anmälningskod: MDH-24076 Datum: 2018-12-07 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Moment:
Upprop och le1, kursen fortsätter Vt19

Kvantberäkningar och information (MAA509)

Anmälningskod: MDH-21048 Datum: 2018-11-12 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-605
Kontakt:
Moment:
Roll call

Kvantitativ och kvalitativ metod (OAU075)

Anmälningskod: MDH-21106 Datum: 2018-09-12 Tid: 17:15-18:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Kvällstid
Lokal:
Cesams datasal
Kontakt:
Moment:
Upprop

Labour Economics (NAA203)

Anmälningskod: MDH-23066 Datum: 2018-11-12 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-151
Kontakt:
Moment:
Roll call and lecture

Linux operativsystem och utvecklingsmiljö (DVA233)

Anmälningskod: MDH-24046 Datum: 2018-11-13 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Beta
Moment:
U/Upprop och föreläsning 1

Litteraturvetenskap 1 (LIA010)

Anmälningskod: MDH-21066 Datum: 2018-09-04 Tid: 14:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-132
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Litteraturvetenskap, fördjupning 1 (LIA023)

Anmälningskod: MDH-21020 Datum: 2018-09-03 Tid: 08:00-19:00
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
100%, Dagtid
Moment:
Upprop. LIA023 Litteraturvetenskap - fördjupningskurs 1. Uppropet sker genom att den som är antagen till kursen skickar ett mejl till kursansvarig Magnus jansson (magnus.jansson@mdh.se), den 3 september mellan kl 08.00 - 19.00 och meddelar att man har för avsikt att gå kursen.

Ljus och ljud (ITE231)

Anmälningskod: MDH-24044 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L219
Kontakt:
Moment:
Upprop och Introduktion

Luftkvalitet (MTK309)

Anmälningskod: MDH-23089 Datum: 2018-11-16 Tid: 11:59-12:00
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Upprop senast 12.00 i Canvas!

Läkemedelsbiverkningar och biverkningsrapportering - utifrån ett sjuksköterskeperspektiv (BMA026)

Anmälningskod: MDH-22001 Datum: 2018-10-08 Tid: 09:00-16:00
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Upprop,biverkningskursen

Lärare och handledning (PEA069)

Anmälningskod: MDH-21127 Datum: 2018-09-26 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
12%, Dagtid
Lokal:
R2-205
Moment:
kursintroduktion, Föreläsning teoretiska perspektiv
Anmälningskod: MDH-21128 Datum: 2018-09-27 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
12%, Dagtid
Lokal:
B205
Moment:
Kursintroduktion, Föreläsning Teoretisk perspektiv

Magisterprogram i företagsekonomi (AGM05)

Anmälningskod: MDH-43905 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Case
Kontakt:
Moment:
Programupprop Magisterprogrammet I företagsekonom
Anmälningskod: MDH-43901 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Case
Kontakt:
Moment:
Programupprop Magisterprogrammet I företagsekonom

Magisterprogram i internationell marknadsföring (ZEG23)

Anmälningskod: MDH-43903 Datum: 2018-09-03 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Delta
Kontakt:
Moment:
Programupprop International Marketing

Magisterprogram i ledarskap och arbetsliv (AGM03)

Anmälningskod: MDH-42909 Datum: 2018-09-04 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R3-122
Kontakt:
Moment:
Upprop Magisterprogram i ledarskap och arbetsliv.

Magisterprogram i programvaruteknik (ZCG20)

Anmälningskod: MDH-44900 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-129
Kontakt:
Moment:
Programupprop för Magisterprogram i programvaruteknik

Magisteruppsats i svenska (SVA015)

Anmälningskod: MDH-21093 Datum: 2018-09-07 Tid: 14:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
F202
Kontakt:
Moment:
Upprop och information

Management (FOA120)

Anmälningskod: MDH-23009 Datum: 2018-09-04 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Delta
Kontakt:
Moment:
Upprop, kursinformation

Marknadsföring - en introduktion (FOA106)

Anmälningskod: MDH-23077 Datum: 2018-09-05 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop senast 23.59 i Canvas!

Marknadsföring 2 (FOA121)

Anmälningskod: MDH-23010 Datum: 2018-09-04 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Paros
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Marknadskommunikation (FOA143)

Anmälningskod: MDH-23080 Datum: 2018-09-05 Tid: 23:58-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop senast 23.59 i Canvas!

Maskinelement (PPU207)

Anmälningskod: MDH-24028 Datum: 2018-11-13 Tid: 12:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filen
Kontakt:
Moment:
Upprop, F1

Maskininlärning med Big Data (DVA453)

Anmälningskod: MDH-24032 Datum: 2018-09-10 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Roll Call (Online roll call, the students will get a key code to register through https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNbsKyeX3P5Uh4UnxONj2Pb9HNRBPbZyKXI5IAGZd_e2z5PQ/viewform between September 3rd and September 10th)

Masterprogram i didaktik (GSL01)

Anmälningskod: MDH-41900 Datum: 2018-09-05 Tid: 17:15-20:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Kvällstid
Lokal:
E205
Kontakt:
Moment:
Programupprop Mastersprogrammet i didaktik

Masterprogram i Financial Engineering (ZMS20)

Anmälningskod: MDH-41950 Datum: 2018-09-03 Tid: 11:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Moment:
Roll call for Master’s programme in Financial Engineering
Anmälningskod: MDH-41908 Datum: 2018-09-03 Tid: 11:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Moment:
Roll call for Master’s programme in Financial Engineering

Masterprogram i hållbara energisystem (AMM02)

Anmälningskod: MDH-43955 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:00-14:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-343
Kontakt:
Moment:
Roll call Master's programme in Sustainable Energy Systems
Anmälningskod: MDH-43904 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:00-14:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-343
Kontakt:
Moment:
Programupprop Masterprogram i hållbara energisystem.

Masterprogram i innovation och design (AMM06)

Anmälningskod: MDH-44904 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L370
Kontakt:
Moment:
Programupprop för Masterprogram i innovation och design.

Masterprogram i intelligenta inbyggda system (GST01)

Anmälningskod: MDH-44901 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-132
Kontakt:
Moment:
Roll call for Intelligent Embedded Systems Master Program

Masterprogram i produkt- och processutveckling - produktion och logistik (ZKS21)

Anmälningskod: MDH-44903 Datum: 2018-09-03 Tid: 11:00-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L249
Kontakt:
Moment:
Programupprop Produkt- och processutveckling - Produktion och logistik - masterprogram

Masterprogram i programvaruteknik (ZCS24)

Anmälningskod: MDH-44902 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-129
Kontakt:
Moment:
Programupprop för Masterprogram i programvaruteknik

Masterprogram i teknisk matematik (AMM04)

Anmälningskod: MDH-41951 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-11:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Kontakt:
Moment:
Roll call Master's Programme in Engineering Mathematics.


Anmälningskod: MDH-41907 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-11:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Kontakt:
Moment:
Programuppropet Masterprogram i teknisk matematik.


Medicinsk teknik ur kliniskt perspektiv (CEL106)

Anmälningskod: MDH-24077 Datum: 2018-09-07 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-122
Kontakt:
Moment:
U/Föreläsning 1

Mekanik II (MFY007)

Anmälningskod: MDH-21051 Datum: 2018-11-13 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Moment:
Upprop och lektionspass 1

Mekatronik (ELA428)

Anmälningskod: MDH-24120 Datum: 2018-09-06 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-205
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning

Metoder för att studera hälsa (FHA062)

Anmälningskod: MDH-22013 Datum: 2018-10-08 Tid: 09:15-10:30
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion till kursen

Metoder i samhällskunskap inför examensarbetet (SKA300)

Anmälningskod: MDH-23000 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-003
Moment:
Upprop
Anmälningskod: MDH-23000 Datum: 2018-10-09 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-003
Moment:
Seminarium

Mikroekonomi fortsättningskurs (NAA122)

Anmälningskod: MDH-23064 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-142
Moment:
Roll call & Introduction

Modellbaserad utveckling: teori och praktik (DVA471)

Anmälningskod: MDH-24064 Datum: 2018-09-03 Tid: 00:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
U7The roll call is completed on line on Scalable Learning between 08/27 and 07/09. All students who selected the course will receive a key code to register online.

Modellteknik (PPU409)

Anmälningskod: MDH-24104 Datum: 2018-11-13 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L219
Moment:
Lektion, upprop

Modern redovisning (FOA317)

Anmälningskod: MDH-23036 Datum: 2018-09-03 Tid: 15:15-16:15
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-141
Moment:
Upprop och introduktion

Multimodal informationsdesign (ITE329)

Anmälningskod: MDH-24117 Datum: 2018-11-12 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E205
Moment:
Upprop

Människan i världen (OAV003)

Anmälningskod: MDH-22044 Datum: 2018-09-07 Tid: 09:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-205
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning
Kommentar:
Läs inledningen och inledningarna till filosoferna i Existentialism av Guignon & Pereboom till 7/9.

Mänskliga faktorerna (FLA103)

Anmälningskod: MDH-24111 Datum: 2018-09-11 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Case
Kontakt:
Moment:
U/Föreläsning 1

Mätteknik (ELA202)

Anmälningskod: MDH-24031 Datum: 2018-09-10 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-131
Moment:
U/Introduktion, registrering och föreläsning 1

Naturvetenskapligt/tekniskt basår (FXM01)

Anmälningskod: MDH-41817 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-11:30
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Programupprop Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Nordic Noir - perspektiv på nordisk kriminallitteratur (LIA027)

Anmälningskod: MDH-21021 Datum: 2018-09-05 Tid: 08:00-19:00
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
33%, Dagtid
Kontakt:
Moment:
Upprop. LIA027 distanskurs utan fysiska campusträffar. Uppropet genom att skicka ett mejl till kursansvarig Marie Öhman (marie.ohman@mdh.se), den 5 september mellan kl 08.00 - 19.00 och meddelar att man har för avsikt att gå kursen.

Nordiska perspektiv på marknadsföring och management (FOA219)

Anmälningskod: MDH-23055 Datum: 2018-09-05 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Roll-call (Mandatory)

Numeriska metoder (MMA132)

Anmälningskod: MDH-21055 Datum: 2018-09-06 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Kontakt:
Moment:
Upprop och lektion 1

Nätverksadministration och övervakning (DVA203)

Anmälningskod: MDH-24009 Datum: 2018-09-04 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Moment:
U/Upprop, föreläsning 1

Omvärldsanalys som innovationsteknik (INO238)

Anmälningskod: MDH-24103 Datum: 2018-11-12 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L327ALC
Kontakt:
Moment:
UPPROP

Optimering (MAA700)

Anmälningskod: MDH-21053 Datum: 2018-11-12 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-141
Kontakt:
Moment:
Rollcall, Lecture 1

Organisation och ledarskap (FOA303)

Anmälningskod: MDH-23027 Datum: 2018-09-06 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-606
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Parallella system (DVA336)

Anmälningskod: MDH-24053 Datum: 2018-11-12 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Moment:
Lecture 1

Patientsäkerhet (VAE026)

Anmälningskod: MDH-22067 Datum: 2018-09-03 Tid: 08:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Upprop sker på lärplattformen Canvas måndag 3 september mellan kl.08-23.59. Se startsida mdh.se, klicka på länken lärplattformen, sedan till patientsäkerhetskursen. Där finns information om var uppropet sker.
Kommentar:
Du anmäler dig först via lär plattformen Canvas, under rubriken ”Välkommen” finns Upprop.

Pedagogik 1-30 (PEA093)

Anmälningskod: MDH-21022 Datum: 2018-09-05 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
U2-051
Kontakt:
Moment:
Kursstart

Pedagogik 31-60 (PEA094)

Anmälningskod: MDH-21023 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E204
Kontakt:
Moment:
Upprop, introduktion

Pedagogik 61-90 (PEA084)

Anmälningskod: MDH-21100 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L327ALC
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion och upprop

Pedagogik 91-120 (PEA033)

Anmälningskod: MDH-21109 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C110
Moment:
Tillfälle 1, kursintroduktion

Portföljteori I (MAA314)

Anmälningskod: MDH-21044 Datum: 2018-11-13 Tid: 18:15-22:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Kvällstid
Lokal:
U2-158
Kontakt:
Moment:
Roll call and Lecture 1

Produkt- och processutveckling (PPU424)

Anmälningskod: MDH-24085 Datum: 2018-09-04 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L249
Kontakt:
Moment:
Upprop

Produkt- och processutveckling, introduktion (PPU106)

Anmälningskod: MDH-24073 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Aula Collegium
Kontakt:
Moment:
Upprop, intro

Produktions- och logistikplanering (PPU426)

Anmälningskod: MDH-24127 Datum: 2018-11-13 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Kontakt:

Produktionssystemsutveckling (PPU419)

Anmälningskod: MDH-24082 Datum: 2018-09-04 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
B202
Kontakt:
Moment:
U/uppropp, Lecture 1

Produktutveckling 1 (PPU204)

Anmälningskod: MDH-24018 Datum: 2018-09-05 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E307
Kontakt:
Moment:
Upprop / Föreläsning

Programmering (DVA117)

Anmälningskod: MDH-24094 Datum: 2018-09-04 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Beta
Moment:
U/Upprop/Kursstart

Programmering av mobila applikationer (DVA232)

Anmälningskod: MDH-24012 Datum: 2018-11-12 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Kontakt:
Moment:
U/Roll call + Lecture

Programvaruteknik 1: Grundkurs (DVA332)

Anmälningskod: MDH-24049 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Pi
Kontakt:
Moment:
U/L1: Roll-call and course introduction

Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete (DVA313)

Anmälningskod: MDH-24023 Datum: 2018-11-12 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Kontakt:
Moment:
Roll-call and project start (mandatory)

Projektkurs - Design i samproduktion utifrån Human Centered Design (ITE408)

Anmälningskod: MDH-24128 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3115
Kontakt:
Moment:
Roll call

Projektledning (INO110)

Anmälningskod: MDH-24008 Datum: 2018-09-03 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Aula Collegium
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion
Anmälningskod: MDH-24001 Datum: 2018-11-12 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filen
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Projektledning för designprojekt (ITE338)

Anmälningskod: MDH-24078 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C105
Kontakt:
Moment:
Kursuppstart + introduktion + föreläsningar
Pågår till 16:00

Projektledning inom innovation och design (ITE424)

Anmälningskod: MDH-24112 Datum: 2018-11-12 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3115
Kontakt:
Moment:
Course introduction

Projektledning och verksamhetsutveckling (FOA310)

Anmälningskod: MDH-23030 Datum: 2018-09-04 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-208
Kontakt:
Moment:
Upprop, kursinformation, kursintroduktion (F1)

Psykisk ohälsa, hälsa och återhämtning (VAE215)

Anmälningskod: MDH-22051 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Moment:
Eget arbete med förberedelser, upprop via kursplattform

Psykologi 1-30 (PSA119)

Anmälningskod: MDH-22034 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Lambda
Kontakt:
Moment:
Upprop & kursstart
Anmälningskod: MDH-22032 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Kontakt:
Moment:
Upprop & kursstart

Psykologi 31-60, inriktning arbetslivspsykologi (PSA115)

Anmälningskod: MDH-22033 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Moment:
F1

Psykologi 61-90 (PSA122)

Anmälningskod: MDH-22037 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E310
Kontakt:
Moment:
Upprop, introduktion

Psykopatologi (BMA081)

Anmälningskod: MDH-22053 Datum: 2018-10-09 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R3-121
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion

Python med finansiella tillämpningar (MAA711)

Anmälningskod: MDH-21080 Datum: 2018-09-04 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-039
Kontakt:
Moment:
Roll-call Lecture 1

Retorik och berättarteknik (ITE239)

Anmälningskod: MDH-24063 Datum: 2018-11-12 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L219
Moment:
Gemensamt upprop samtliga berättarkurser. (Start i gemesamt klassrum och sedan vidare till individuella.)

Ritningslära (BTA124)

Anmälningskod: MDH-23081 Datum: 2018-09-04 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
12%, Dagtid
Lokal:
Paros
Kontakt:
Moment:
Upprop, grundläggande ritningslära och CAD

Ritteknik och CAD, distanskurs (MTA101)

Anmälningskod: MDH-24015 Datum: 2018-09-03 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
50%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Upprop görs genom att skicka mail till läraren senast 18.09.03 (Obligatoriskt!). Webregistrering görs på studentportalen. Övrig info se kursens hemsida: http://zoomin.idt.mdh.se/course/mta101/

Routing och switching i komplexa nät (DVA334)

Anmälningskod: MDH-24050 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-142
Moment:
Upprop

Rumslig gestaltning - informationsdesign (DKE21)

Anmälningskod: MDH-44812 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Filen
Kontakt:
Moment:
Programupprop Rumslig gestaltning - informationsdesign

Sannolikhetslära (MMA306)

Anmälningskod: MDH-21062 Datum: 2018-11-12 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Kontakt:
Moment:
Roll-Call + Lecture 1

Simulering av produktionssystem (PPU432)

Anmälningskod: MDH-24131 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
L3116
Kontakt:
Moment:
Upprop/Roll call

Sjukdomslära med inriktning mot neurologi och psykiatri (BMA058)

Anmälningskod: MDH-22060 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Gamma
Moment:
Välkommen till kursen! Information och upprop

Sjuksköterskeprogrammet (GSE03)

Anmälningskod: MDH-42803 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C103
Moment:
Programupprop sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet (GSN03)

Anmälningskod: MDH-42802 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:30
Studieort:
Nyköping
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Aulan Campus Nyköping
Moment:
Programupprop sjuksköterskeprogrammet Campus Nyköping

Sjuksköterskeprogrammet (GSV03)

Anmälningskod: MDH-42805 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Omega
Moment:
Programupprop sjuksköterskeprogrammet

Självständigt arbete - förskolepedagogiskt område (PEA098)

Anmälningskod: MDH-21152 Datum: 2018-11-13 Tid: 10:15-13:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-122
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, svenska (SVA013)

Anmälningskod: MDH-21188 Datum: 2018-11-12 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
C105
Moment:
Upprop och kursinformation

Självständigt arbete 2 för grundlärare F-3, svenska (SVA019)

Anmälningskod: MDH-21193 Datum: 2018-10-29 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
67%, Dagtid
Lokal:
R1-151
Moment:
Upprop och kurinformation

Skrivande i ett medieperspektiv (SVA301)

Anmälningskod: MDH-21091 Datum: 2018-11-15 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E306
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion

Social omsorg i socialt arbete (SAA058)

Anmälningskod: MDH-22009 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-15:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E205
Moment:
Upprop / Introduktion, föreläsning, gruppuppgift

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30 (SOA133)

Anmälningskod: MDH-22068 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-141
Kontakt:
Moment:
Föreläsning

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60 (SOA134)

Anmälningskod: MDH-22018 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E206
Kontakt:
Moment:
Upprop och föreläsning vardagslivets sociologi I
Kommentar:
Ni kan förbereda er genom att läsa kapitel 7 och 8 i Det socialpsykologiska perspektivet.

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90 (SOA135)

Anmälningskod: MDH-22002 Datum: 2018-09-04 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E207
Moment:
Upprop och Föreläsning Giddens (1)

Socionomprogrammet (GOM01)

Anmälningskod: MDH-42804 Datum: 2018-09-03 Tid: 12:15-14:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
A407 Futurum
Kontakt:
Moment:
Upprop Socionomprogrammet

Specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad (VAE216)

Anmälningskod: MDH-22075 Datum: 2018-12-04 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L327ALC
Moment:
Kursintroduktion, workshop "Careful Nursing"

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård (ZOJ22)

Anmälningskod: MDH-42900 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-10:30
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Moment:
Programupprop Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård
Anmälningskod: MDH-42901 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-10:30
Studieort:
Falun
Omfattning:
100%, Blandad
Lokal:
Zeta
Moment:
Programupprop Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård (ZOJ23)

Anmälningskod: MDH-42904 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-10:30
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Moment:
Programupprop Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård
Anmälningskod: MDH-42905 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-10:30
Studieort:
Falun
Omfattning:
100%, Blandad
Lokal:
Zeta
Moment:
Programupprop Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård (ZOJ24)

Anmälningskod: MDH-42907 Datum: 2018-09-04 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
B205
Moment:
Upprop Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård
Kommentar:
Varannan delkurs i specialistsjuksköterskeutbildningen ges i Eskilstuna, varannan i Västerås.

Speciallärarprogrammet (AUM01)

Anmälningskod: MDH-41902 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås, Distans
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Milos
Kontakt:
Moment:
Programupprop Speciallärarprogrammet SVEN
Anmälningskod: MDH-41904 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås, Distans
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Milos
Kontakt:
Moment:
Programupprop Speciallärarprogrammet UTVS
Anmälningskod: MDH-41901 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås, Distans
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Milos
Kontakt:
Moment:
Programupprop Speciallärarprogrammet MATE

Specialpedagogprogrammet (AVM01)

Anmälningskod: MDH-41903 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås, Distans
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Milos
Kontakt:
Moment:
Programupprop Specialpedagogprogrammet

Språk- och kommunikationsprogrammet (GKV09)

Anmälningskod: MDH-41821 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Kappa
Kontakt:
Moment:
Upprop Språk- och kommunikationsprogrammet

Språk-, skriv- och läsutveckling, fördjupning i svenskämnet för grundlärare F-3 (SVA020)

Anmälningskod: MDH-21197 Datum: 2018-11-13 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R1-302
Kontakt:
Moment:
Upprop. Kursstart och intro

Statsvetarprogrammet (GKV06)

Anmälningskod: MDH-43812 Datum: 2018-09-03 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Gamma

Statsvetenskap 1-30 (SKA119)

Anmälningskod: MDH-23040 Datum: 2018-09-03 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Gamma

Statsvetenskap 1-30 för lärare (SKA118)

Anmälningskod: MDH-23004 Datum: 2018-09-03 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Gamma

Statsvetenskap 31-60 (SKA120)

Anmälningskod: MDH-23008 Datum: 2018-09-03 Tid: 15:15-18:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Pi

Stokastiska processer (MMA701)

Anmälningskod: MDH-21067 Datum: 2018-09-04 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-043
Moment:
Roll call and lecture 1

Strategi och internationell marknadsföring (FOA308)

Anmälningskod: MDH-23038 Datum: 2018-11-12 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-121
Kontakt:
Moment:
Roll-call and Introduction (Mandatory)

Strukturmekanik 1 (BTA126)

Anmälningskod: MDH-23014 Datum: 2018-11-20 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
33%, Dagtid
Lokal:
Paros
Moment:
Upprop och kursintroduktion. Grundläggande mekanik 1

Strömningsteknik (ERA101)

Anmälningskod: MDH-23022 Datum: 2018-09-03 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-121
Moment:
F1

Styrning av energisystem (ERA113)

Anmälningskod: MDH-23059 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-122
Kontakt:
Moment:
F1

Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30 hp (Ingår i lärarlyftet) (SSA907)

Anmälningskod: MDH-21600 Datum: 2018-09-08 Tid: 10:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna, Distans
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E204
Moment:
Start sfi-lärarlyft ht18-vt19

Systematisk energieffektivisering (energihushållning) (ERA207)

Anmälningskod: MDH-23042 Datum: 2018-09-03 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-502
Moment:
F1

Säkerhet i datornätverk, fortsättningskurs (DVA328)

Anmälningskod: MDH-24025 Datum: 2018-09-04 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-151
Kontakt:
Moment:
U/UPPROP

Säkerhetskritisk mjukvara (DVA465)

Anmälningskod: MDH-24038 Datum: 2018-09-03 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
U/Upprop i lärplattformen, sista dag för upprop är den 17/9.

Säkerhetskritiska system (DVA437)

Anmälningskod: MDH-24057 Datum: 2018-11-12 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-122
Moment:
U/Rollcall - Introduction + Project Intro

Sår och sårbehandling (BMA091)

Anmälningskod: MDH-22012 Datum: 2018-09-05 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E308
Moment:
Obligatoriskt upprop, kursintroduktion och föreläsning

Teknik och information (ITE339)

Anmälningskod: MDH-24110 Datum: 2018-09-04 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L205B
Kontakt:
Moment:
Upprop, kursintro

Teori och metod i andraspråksforskning (SSA228)

Anmälningskod: MDH-21116 Datum: 2018-09-04 Tid: 14:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
B202
Kontakt:
Moment:
Upprop och seminarium 1 Teori och metod

Teori och metod i andraspråksforskning (SSA240)

Anmälningskod: MDH-21178 Datum: 2018-09-04 Tid: 14:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
B202
Kontakt:
Moment:
Upprop och seminarium 1 Teori och metod

Teorier och modeller inom beteendemedicin (FYS034)

Anmälningskod: MDH-22020 Datum: 2018-09-03 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Registrering i Diskussioner, Canvas senast 10/9

Teorifördjupning i beteendemedicin inom hälsa och välfärd (FYS033)

Anmälningskod: MDH-22019 Datum: 2018-09-04 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
R1-151
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursinformation

Textdesign - informationsdesign (DKE22)

Anmälningskod: MDH-44811 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Filen
Kontakt:
Moment:
Programupprop Textdesign - informationsdesign

Tillämpad matematik (MAA510)

Anmälningskod: MDH-21079 Datum: 2018-09-04 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-132
Kontakt:
Moment:
Roll call and lecture 1

Tillämpade algebraiska strukturer (MAA601)

Anmälningskod: MDH-21050 Datum: 2018-09-06 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-154
Moment:
Roll Call and Lecture 1 

Trendspaning i teori och praktik (INO106)

Anmälningskod: MDH-24095 Datum: 2018-09-03 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Course opens. See welcome letter for more information.

Trycksår - prevention och behandling (BMA075)

Anmälningskod: MDH-22005 Datum: 2018-11-12 Tid: 08:00-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
50%, Blandad
Moment:
Upprop sker på lärplattformen Canvas måndag den 12 november mellan kl. 08.00-23.59. Startsida mdh.se, klicka på länken lärplattformen Canvas och sen till kursen Trycksår - prevention och behandling. Där finns information om var på lärplattformen uppropet sker.

Trådlös kommunikation och trådlösa nät (DVA242)

Anmälningskod: MDH-24106 Datum: 2018-09-03 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-013ALC
Kontakt:
Moment:
U/Upprop fö1

Underhåll och tillförlitlighet (PPU420)

Anmälningskod: MDH-24083 Datum: 2018-11-12 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
C106
Kontakt:
Moment:
U/Upprop

Uppsats i svenska som andraspråk (SSA250)

Anmälningskod: MDH-21025 Datum: 2018-09-03 Tid: 08:00-16:00
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Kontakt:
Moment:
Upprop sker per e-post till annaliina.gynne@mdh.se, senast den 9 september 2018.

Utmaningar inom innovation och design (ITE423)

Anmälningskod: MDH-24114 Datum: 2018-09-03 Tid: 10:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L370
Moment:
An introduction to the MSc programme and to the course. Few Exercises

Utställningar och berättande (ITE233)

Anmälningskod: MDH-24051 Datum: 2018-11-12 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
C105
Kontakt:
Moment:
Kursuppstart FL utställningshistoria

Utveckling av webbapplikationer (DVA231)

Anmälningskod: MDH-24011 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-606
Kontakt:
Moment:
U/Roll call + Intro

Utveckling och lärande (förskollärare) (OAU053)

Anmälningskod: MDH-21159 Datum: 2018-10-08 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E306
Kontakt:
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Utvecklingspsykologi (PSA116)

Anmälningskod: MDH-22007 Datum: 2018-09-03 Tid: 00:01-23:59
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
25%, Blandad
Moment:
Kursstart/upprop på webplattform

Vektoralgebra (MAA150)

Anmälningskod: MDH-21039 Datum: 2018-11-12 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Moment:
Rollcall & Lecture 1

Vektoralgebra, grundkurs (MAA140)

Anmälningskod: MDH-21096 Datum: 2018-09-03 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Alfa
Kontakt:
Moment:
Upprop & föreläsning
Anmälningskod: MDH-21098 Datum: 2018-11-12 Tid: 08:15-10:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Raspen
Moment:
Upprop & föreläsning

Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare F-3 (OAU195)

Anmälningskod: MDH-21209 Datum: 2018-11-12 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-145
Kontakt:
Moment:
Upprop/ Kursintroduktion

Verksamhetsförlagd utbildning 2 - grundlärare F-3 (OAU200)

Anmälningskod: MDH-21222 Datum: 2018-11-19 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Zeta
Moment:
Upprop/ Kursintroduktion

Verksamhetsförlagd utbildning 3 - förskollärare (OAU202)

Anmälningskod: MDH-21223 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E309
Moment:
Upprop/Kursintroduktion
Anmälningskod: MDH-21224 Datum: 2018-09-03 Tid: 15:15-17:15
Studieort:
Västerås
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
R2-208
Moment:
Upprop/Kursintroduktion

Verksamhetsstyrning (FOA222)

Anmälningskod: MDH-23057 Datum: 2018-10-09 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E310
Kontakt:
Moment:
Upprop, F1

Verksamhetsstyrning ur ett controllerperspektiv (FOA221)

Anmälningskod: MDH-23056 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-11:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L327ALC
Moment:
Upprop & Introduktion

Vetenskap och design (ITE238)

Anmälningskod: MDH-24060 Datum: 2018-10-08 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
Filen
Moment:
Introduktion och Vetenskap och design 1

Vetenskaplig metod 1 (OAH104)

Anmälningskod: MDH-23098 Datum: 2018-11-12 Tid: 10:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
17%, Dagtid
Lokal:
Delta
Moment:
Upprop och kursintroduktion

Vetenskaplig metod och fältarbete II (OAU051)

Anmälningskod: MDH-21157 Datum: 2018-09-27 Tid: 17:15-19:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Kvällstid
Lokal:
Cesams datasal
Kontakt:
Moment:
Upprop

Vetenskaplig teori och metod (PPU415)

Anmälningskod: MDH-24105 Datum: 2018-09-03 Tid: 15:15-17:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
Filharmonin
Kontakt:
Moment:
Upprop

Vetenskapliga forskningsmetoder (FHA011)

Anmälningskod: MDH-22038 Datum: 2018-10-08 Tid: 10:45-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
U2-158
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktion till kursen

Vetenskapliga metoder (VAE057)

Anmälningskod: MDH-22024 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-11:00
Studieort:
Ortsoberoende, Distans
Omfattning:
50%, Blandad
Lokal:
R1-306
Moment:
Kursstart Vetenskapliga metoder, introduktion, upprop

Vind- och vattenkraft (ERA114)

Anmälningskod: MDH-23015 Datum: 2018-11-12 Tid: 13:15-15:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R1-121
Kontakt:
Moment:
L1, Upprop, Introduktion vindkraft

Visualisering 3 (ITE240)

Anmälningskod: MDH-24065 Datum: 2018-09-03 Tid: 09:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
L325
Kontakt:
Moment:
Kursintroduktion/Föreläsning 1/Avrostning

Visualisering och skiss (ITE121)

Anmälningskod: MDH-24100 Datum: 2018-09-04 Tid: 09:15-12:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
E204
Kontakt:
Moment:
Upprop, introduktion: upprop och presentation, introduktion av kursen.
Föreläsning:
- Visualisering - oilka teniker och områden i vilket syfte.
- Enpunktsperspektiv
Läs: Drawing Ideas s. 8-41
Övning: Frihandsteckning, lådor
Utlämning: Uppgift 1 - karta. Läs Drawing ideas s. 274-296

Värme- och kraftteknik 1 (ERA211)

Anmälningskod: MDH-23019 Datum: 2018-11-12 Tid: 08:15-12:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-208
Moment:
Introduktion+ångcykler

Värmeöverföring (ERA106)

Anmälningskod: MDH-23023 Datum: 2018-11-13 Tid: 13:15-17:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R2-151
Moment:
F1

Vård av personer med diabetes (VAE227)

Anmälningskod: MDH-22039 Datum: 2018-09-06 Tid: 08:45-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
25%, Dagtid
Lokal:
U2-016
Moment:
Upprop och kursinformation

Vård och behandling vid akutmedicinska sjukdomar och tillstånd (BMA089)

Anmälningskod: MDH-22011 Datum: 2018-10-09 Tid: 09:15-10:00
Studieort:
Västerås
Omfattning:
50%, Dagtid
Lokal:
R3-122
Moment:
Kursintroduktion

Ämnesdidaktisk fördjupning (OAU057)

Anmälningskod: MDH-21161 Datum: 2018-09-03 Tid: 18:00-20:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
25%, Kvällstid
Lokal:
E204
Kontakt:
Moment:
Upprop och introduktionsföreläsning E304

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola (GAM02)

Anmälningskod: MDH-41827 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E304
Kontakt:
Moment:
Programupprop Ämneslärarprogrammet gymnasieskola
Anmälningskod: MDH-41832 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E304
Kontakt:
Moment:
Programupprop Ämneslärarprogrammet gymnasieskola
Anmälningskod: MDH-41828 Datum: 2018-09-03 Tid: 13:15-16:00
Studieort:
Eskilstuna
Omfattning:
100%, Dagtid
Lokal:
E304
Kontakt:
Moment:
Programupprop Ämneslärarprogrammet gymnasieskola