Yrkesofficer blir ny ordförande i studentkåren

2012-08-29 | Student

Den 3 september drar höstterminen igång och nya studenter är på plats på högskolan. Mikael Broman, före detta yrkesofficer, står redo att ta sig an uppdraget som ny ordförande i studentkåren.

 

Vad betyder ordförandeskapet för dig?

- Att kunna leda arbetet som studentkåren driver i rätt riktning, men även att skapa delaktighet och engagemang bland medlemmarna inom studentkåren.

Vad hoppas du kunna bidra med under året?

Jag hoppas kunna bidra med en mer tillgänglig högskola med ett mer aktivt studentliv och en studentkår som studenterna känner att de får stöd från.

Varför ska man som student engagera sig i studentkåren?

- Främst för att kunna förbättra och påverka situationen för studenterna, men även för att skapa ett mervärde och samhörighet i studentlivet. Att man engagerar sig betyder också att det finns möjlighet att utveckla och förbättra såväl utbildningarna som tillgängligheten för studenterna på högskolan.

Vilka tankar har du om hur studentkåren kan arbeta för att förbättra studenternas situation?

- Här finns det tre olika områden jag ser som viktiga:

  1. Att kontinuerligt representera och föra studenternas talan vid högskolans beredande och beslutande organ.
  2. Att arbeta för att skapa en fungerande bostadsgaranti för samtliga studenter vid MDH. Under hösten ska studentkåren skapa ett samarbete med hjälp av högskolan och de båda kommunerna för att kunna erbjuda en komplett bostadsgaranti.
  3. Att det blir en tydligare transparens i utbildningen på högskolan genom ett mer tillgängligt system för kursutvärderingar, både för de som redan studerar här och för blivande studenter.

Hur ska studentkåren arbeta för att både behålla och rekrytera nya medlemmar?

- Studentkåren kommer att fokusera på ett mer studentnära samarbete, där vi syns på platser där studenterna rör sig. Samtidigt kommer vi att arbeta för att ha en tydlig kommunikation med studenterna. Det är viktigt att medlemskapet ska skapa ett mervärde samtidigt som studentkåren ska driva de frågor som rör studenterna.

Detta är Mikael Broman

Bor i: Eskilstuna
Är född i: Finspång i Östergötland
Ålder: 28 år
Bakgrund: Har läst ekonomprogrammet och startade upp linjeföreningen Esekon för ekonomprogrammet i Eskilstuna. Har tidigare arbetat som yrkesofficer i Skövde.
Tillträdde som ny ordförande: 1 juli