Vinnova: ”MDH bedriver utmärkta samverkansaktiviteter och resultat”

2016-06-22 | Forskning/Samverkan Omvärld

Vinnova har i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för att värdera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. I den testpilot som genomförts under våren om lärosätens aktiviteter och resultat inom samverkan, tilldelar Vinnova MDH det högsta omdömet - utmärkt. ”Vinnovas omdöme är ytterligare ett bevis på att MDH är den samverkande högskolan”, säger Paul Pettersson, vikarierande rektor.

 

 

I höstas genomfördes en testpilot om lärosätenas strategier för samverkan och hur de används i verksamheten. MDH fick högsta betyg och 2,8 miljoner kronor av de totalt 60 miljoner kronor som fördelades mellan 27 lärosäten. Under våren har den andra testpiloten genomförts där fokus istället har legat på lärosätenas samverkansaktiviteter och resultat. Förutom det högsta omdömet - utmärkt - tilldelas MDH 3 miljoner kronor.

– Vinnova har även varit i kontakt med våra samverkansparter för att få en bild över hur vår samverkan egentligen fungerar. För MDH är samverkan med privat och offentlig sektor en naturlig del av vår verksamhet och så har det varit sedan vi grundades 1977. Beskedet från Vinnova är verkligen glädjande! säger vikarierande rektor Paul Pettersson.

Senast den 31 december 2016 ska Vinnova skicka slutrapport till regeringen kring förslaget på ny modell för samverkan.

Vinnovas bedömning:

MDH bedöms beskriva utmärkta samverkansaktiviteter och resultat.

Underlaget och intervjun visar på hur samverkan genomsyrar lärosätets verksamhet och på ett tydligt sätt stärker lärosätets fokus på kompetensförsörjning och -utveckling. Beskrivningarna av samverkansaktiviteter utstrålar en hög grad av samskapande och ömsesidighet samt bredd och spets, enligt bedömarna. Utvärdering och uppföljning bedöms genomgående vara god. Underlagen beskriver på ett tydligt sätt hur resultaten av samverkan ökar kvaliteten och relevansen i lärosätets kärnprocesser, samtidigt som värde skapas för samverkansparter och för övriga delar av samhället. Bedömarna framhåller att lärosätet framgångsrikt skapat en god förankring i regionen utan att helt uppslukas av externa drivkrafter och behov. Bedömarna vill uppmuntra lärosätet att fortsätta sin resultatrika inriktning men att också uppmana lärosätet att ta en djärvare roll i att driva banbrytande förnyelse genom att engagera nya typer av samverkansparter och vidareutveckla samverkansaktiviteter bortom konventionella former.

Pressmeddelande från Vinnova