”Vi vill arbeta för en inkluderande skola”

2017-12-14 | Forskning/Samverkan

I den svenska skolan har antalet nyanlända elever och elever med utländsk bakgrund ökat snabbt de senaste åren vilket medför flera utmaningar för skolans verksamhet. Nu har MDH-forskare gett ut två böcker inom området nyanländas lärande och nyanlända elevers skolgång som kan stötta skolan och vara vägledande i det arbetet.

Böckerna bygger på forskning och beprövad erfarenhet och är särskilt lämpade för kollegialt lärande i skolan med kapitel som presenterar olika didaktiska tillämpningar. Alla som möter nyanlända eller intresserar sig för hur de kan utveckla skolverksamheten kring interkulturalitet och flerspråkighet kommer kunna få inspiration av innehållet.

–Vår förhoppning är att vi med böckerna ska kunna sprida och vara med och utveckla nya teoretiska och praktiska kunskaper på skolor och lärosäten för undervisning och inkludering av nyanlända och andra elever med utländsk bakgrund. Böckerna presenterar mycket beprövade erfarenheter som förhoppningsvis väcker nyfikenhet att pröva och analysera sitt eget arbete och därmed vidareutveckla undervisning av nyanlända elever, säger Pirjo Lahdenperä, professor emerita i pedagogik, och Eva Sundgren, senior professor i svenska  vid MDH som är redaktörer för böckerna.

Skolans möte med nyanlända beskriver hur skolan kan utveckla mottagande och undervisning av nyanlända och besvarar frågor som: Vad innebär det att möta nyanlända elever? Hur ser samman­hang och betingelser ut för en lyckad undervisning och inklu­dering? Hur kan arbetet med nyanlända enligt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utvecklas?

Boken Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet tar upp det praktiskt pedagogiska arbetet med nyanlända elever. Boken presenterar olika undervisningsformer, till exempel inkludering och språkstödjande undervisning, förberedelseklasser, studiehandledning, språkutvecklande lärarkommunikation och transspråkande.

Läs mer om boken Skolans möte med nyanlända

Läs mer om boken Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet

Fler nya böcker inom förskola och skola

Med insikter om barn, ungdomar och vuxnas olika behov skapas förutsättningar för bättre kunskapsinlärning och bemötande.

Ta del av några av våra senaste böcker inom förskola och skola.