Vetenskapsrådet satsar på grundforskning vid MDH

2015-11-11 | Forskning/Samverkan

I förra veckan kom beskedet att Vetenskapsrådet (VR) finansierar ett nytt fyraårigt MDH-projekt med 4,5 miljoner kronor. Pengarna går till grundforskning inom testning av inbyggda system. "Beskedet är mycket välkommet. Denna typ av forskningsmedel möjliggör ett friare och längre perspektiv, och är därför viktigt som komplement till vår industrinära forskning", säger Paul Petterson, professor och prorektor på MDH.

 

Det är hård konkurrens om finansieringen från VR, Sveriges största aktör när det handlar om att bevilja forskningsmedel till Sveriges universitet och lärosäten.

– Bidragsbeslutet från VR visar att MDH har en erkänt stark forskning inom modellering och testning av inbyggd programvara, säger Paul Pettersson.

I forskningsprojektet ska han, tillsammans med docent Cristina Seceleanu, och professor Daniel Sundmark, utveckla bättre metoder för att testa icke-funktionella egenskaper i inbyggda system. Det är egenskaper som styr systemens prestanda, att de använder resurser på rätt sätt och kan samarbeta, något som är ett måste i dagens samhälle där allt fler programvarusystem kopplas ihop.

– Det vanligaste sättet att kvalitetssäkra programvara och programvarusystem idag är genom testning. Genom att systematiskt välja ut scenarier som systemet kan utsättas för, och utsätta det för dessa, kan man få en uppfattning om systemets kvalitet, säger Cristina Seceleanu.  

Målet med forskningsprojektet är att hitta sätt för att mäta i vilken utsträckning det icke-funktionella beteendet har testats i ett programvarusystem. Forskarna ska även utveckla metoder, tekniker och verktyg för att automatiskt generera testfall som ser till att det icke-funktionella beteendet sätts på prov.

– Resultatet ska hjälpa utvecklare och testare av programvarusystem att se hur stor del av det icke-funktionella beteendet hos ett system som har testats, samt vilka delar, situationer och scenarier som behöver ytterligare testning och utvärdering, säger Daniel Sundmark.