”Vår syn på människan håller på att förändras i grunden”

2016-11-25 | Forskning/Samverkan

Vi befinner oss i en tid där synen på människan och dess förhållande till naturen håller på att förändras i grunden.
Den slutsatsen presenterade MDH-forskaren Marie Öhman på sin docentföreläsning i Eskilstuna.

 

Marie Öhman är nybliven docent i litteraturvetenskap vid MDH. På hennes docentföreläsning den 22 november, med titeln ”Texter, människor och andra existenser”, fokuserade hon mycket på sin senaste studie kring begreppet posthumanism. Hon menar att vi lever i en förändringstid när det gäller vårt synsätt kring förhållandet människa och natur.
– Vi befinner oss i en tid där vi håller på att förändra synen på vad en människa är, bland annat på grund av den nya teknikens utveckling. Det finns skäl att tro att vi en gång kommer att se tillbaka på den här tiden och konstatera att det var då vi ändrade oss till att gå mot en posthumanistisk människosyn från att tidigare ha haft en humanistisk människosyn, säger Marie Öhman.

Materialet i hennes forskning har varit litterära texter från framför allt Lars Jakobsons, Peter Høegs och Kerstin Ekmans författarskap.
– Hos de här författarna har jag pekat på olika saker som stärker tesen att människans säregna roll håller på att förändras, säger Öhman.
Grundläggande frågeställningar har varit vad en människa egentligen är och vad som skiljer henne från naturen och djuren.
– Jag har granskat hur tekniken förändrat vårt sätt att besvara dessa frågor och utifrån moraliska frågeställningar om människan är mer värdefull än sin omgivning.

Hennes docentföreläsning behandlade också hennes avhandling kring Åsa Levins författarskap.
– Hon hade ett speciellt förhållande mellan sitt eget liv och sina texter. Hon gjorde litteratur av sitt eget liv på ett mycket speciellt sätt som också säger något om litteraturens funktion i våra liv. Detta belyser jag på olika sätt och för ett resonemang kring, säger Marie Öhman.

Läs mer om Marie Öhmans forskning här!