Välbesökt dag om hälso- och välfärdsforskning

2016-03-11 | Forskning/Samverkan

Hur kan man ta kontroll över arbetsrelaterad stress och vad kan en offentlig organisation göra för att få stolta medarbetare? För att visa upp en del av den forskning som pågår inom hälsa och välfärd vid MDH bjöds allmänheten igår in till Doktorandernas dag.

– Forskning ska vara till värde och nytta, för såväl individer som samhälle. Doktorandernas dag är ett jättebra tillfälle för våra forskarstuderande att sprida kunskap om och skapa intresse för pågående forskning inom ett viktigt område, säger Maria Müllersdorf, akademichef vid akademin för hälsa, vård och välfärd på MDH.

 

Cissi Askwall från den ideella föreningen Vetenskap och Allmänhet inledde dagen med berätta att nio av tio svenskar tycker att det är viktigt att allmänheten involveras i forskning och mer än hälften vill själva involveras – speciellt i hälsoforskning. Hon pratade också om värdet av dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet och visade några goda exempel på hur det kan se ut. Därefter presenterade ett 30-tal doktorander sina olika forskningsprojekt parallellt under dagen. Det var allt ifrån forskning om för tidigt födda, tonårsgraviditeter, hjärtsvikt till att förhindra fallolyckor hos äldre.

En av doktoranderna som medverkade under dagen var Jonas Welander. Hans intresse för forskarstudier började när han var medarbetare på kommunen och upptäckte organisatoriska brister som han och hans kollegor upplevde var svåra att påverka.
– Det som intresserade mig var att titta närmare på yrkes- och organisationsidentitet och vad som skapar stolthet hos medarbetare inom offentlig sektor. Med hjälp av forskningen vill jag bland annat bidra till bättre arbetsvillkor för dessa medarbetare, säger Jonas Welander.

Suna Senman, student från USA som går masterprogrammet inom hälsa och välfärd vid MDH, summerade dagen som riktigt givande.
– Förutom att doktoranderna hade intressanta presentationer tyckte jag att det var extra roligt att få ställa frågor och mingla med dem och deras handledare - jag älskar att skapa nya kontakter! Mest spännande var forskning om teknik i omsorgen. Teknik är viktigt eftersom det är så tillgänglig och kan användas av många människor, var som helst och när som helst, säger Suna Senman.

En annan av de hundratal besökare var Margareta Widarsson, representant från Landstinget Västmanland, som var på plats för att bland annat lyssna på forskning om föräldrar och barn.
– Det är jätteroligt att vara här eftersom jag själv har varit doktorand och disputerat inom området föräldraskap. För mig och min arbetsgivare är det viktigt att vi håller oss ajour om det som är på gång eftersom forskningen kommer till slut också ut i praktiken och skapar nytta, säger Margareta Widarsson.

Om Doktorandernas dag

Doktorandernas dag genomförs årligen där besökare får möjlighet att lyssna på och ställa frågor om olika forskningsprojekt samt ta del av hur det är att vara doktorand vid MDH.