Val av lärarhandledning kan påverka matematikundervisningen

2015-11-02 | Forskning/Samverkan

Lena Hoelgaard har licputerat i didaktik och i sin uppsats ”Lärarhandledningen som resurs: en studie av svenska lärarhandledningar för matematikundervisning i grundskolans årskurs 1-3.” har hon studerat hur lärarhandledningen kan fungera som ett stöd för matematiklärare.

 

 

En stor del av den forskning som finns idag, både nationellt och internationellt, fokuserar på elevboken och vad eleven förväntas lära sig av läromedlet, menar Lena Hoelgaard. Hon såg en lucka i kunskapen och i sin forskning studerar hon lärarhandledningens funktion som en resurs i lärarens arbete.

– Vid första anblicken ser de flesta lärarhandledningar likadana ut men när man går in på detaljer upptäcker man vilken otrolig skillnad det är på dem i utformning och innehåll. Därför är det viktigt att lärare förstår att de kan välja lärarhandledning, snarare än elevbok, för att få rätt typ av stöd när de planerar, genomför och utför sin undervisning, säger Lena Hoelgaard.

Under sina år som handledare för matematiklärare i kommunen har hon uppmärksammat hur andra lärare bedriver sin undervisning och lagt märke till vissa mönster och återkommande resonemang.

– I Sverige är vi väldigt fokuserade på görandet snarare än lärandet. När jag är ute och pratar med lärare märks det att de tänker i termer om vad eleverna ska hinna med i boken och inte vad de ska lära sig, säger Lena Hoelgaard.

Lena Hoelgaard blev uppmanad till att börja forska eftersom hennes undervisningsmetoder skiljde sig från andra matematiklärares. Forskningen blev ett sätt för henne att vidareutveckla sina idéer.

– Jag använder samarbetsuppgifter och låter mina elever jobba mer laborativt, med lärandet i fokus snarare än görandet. Om mina elever inte förstår ett tal så hjälper det inte om de får 14 till utan då måste de få diskutera med varandra för att lära sig, säger Lena Hoelgaard.

Under sin forskning har Lena Hoelgaard gjort innehållsanalyser av flera lärarhandledningar från olika läromedelsserier och tittat på vilket stöd de erbjuder läraren för att kunna planera, genomföra och utvärdera sin undervisning.

– Jag hoppas att det ska leda till reflekterande lärare som funderar över varför de väljer att göra på ett visst sätt, vad som är syftet med det och hur de bäst möter kunskapskraven. Att de utformar sin undervisning så att förståelsen och lärandet är i fokus, säger Lena Hoelgaard.

Om Lena Hoelgaard

Lena Hoelgaard är född och uppvuxen i Eskilstuna. Hon erhöll sin lärarexamen år 2007 och har sedan dess undervisat matematik från förskolan till årskurs 9. För tillfället arbetar hon som lektor i Eskilstuna Kommun och brinner för matematikundervisningen och dess utveckling.

– Jag är stationerad på skolor där rektorerna tycker att de behöver utveckla matematikundervisningen. Mitt jobb är att handleda andra lärare och undervisa egna elever och det vill jag inte tappa, det är min förankring till verkligheten, säger Lena Hoelgaard.