Vägen till teknikutbildningarna börjar i förskolan

2019-04-26 | Forskning/Samverkan Omvärld

Teknikundervisning i förskolan är ett ungt område där det gjorts få studier. Nu disputerar Pernilla Sundqvist med avhandlingen ”Förskolans teknikundervisning: vad och hur?” där hon studerat ett av förskolans nyare uppdrag.

 

– Min ansats är en beskrivande studie av hur det ser ut idag och mitt viktigaste resultat är en beskrivning av innehållet i förskolans teknikundervisning vilket både ger bidrag till praktiken, som en utgångspunkt för att reflektera över den egna teknikundervisningen, och till forskningsfältet, som underlag för design och analys av vidare studier på området.

Från politiskt håll är intentionen att stärka intresset för teknik eftersom antalet ungdomar som söker till tekniska utbildningar varit lågt under flera år.

Teknikmålen förstås olika

Pernilla Sundqvists studie synliggör viktiga frågor, som betydelsen av lärarens intresse och tillit till sin egen förmåga för att kunna undervisa integrerat enligt förskolans holistiska perspektiv. Ett annat resultat är att teknikmålen i läroplanen förstås på olika sätt, vilket resulterar i att tekniken undervisas på olika sätt av olika förskolepersonal.

– Teknikområdet är brett. I förskolan kan det handla om allt ifrån användning av daglig teknik, att använda bestick och vattenkran, till att förstå uppbyggnad av tekniska system och teknisk problemlösning. Allt från det enkla till det komplexa. Det är väldigt olika hur förskolepersonal pratar om tekniken och om tekniken används som mål eller medel, säger Pernilla Sundqvist.

Hon säger att det behövs fler insatser på förskolorna för att alla ska nå upp till en jämn nivå.

 

– Barnen ska möta personal som är kunnig och engagerad oberoende av i vilken förskola de går, det ska inte vara ett lotteri. Min studie kan ge en större förståelse för teknikområdet där personalen kan reflektera över sin egen syn, innehållet i undervisningen och vad det kan ge barnen.

Forskningen på området har samtidigt gett henne en stor ödmjukhet inför förskolepersonalens uppdrag, säger hon.

– Utöver teknikbiten har personalen ett omfattande arbetsområde och gör ett jättejobb.

Här kan du läsa en kort sammanfattning av Pernilla Sundqvists avhandling.

Fortsatt forskning

Efter att Pernilla Sundqvist försvarat avhandlingen "Förskolans teknikundervisning: vad och hur?" är framtidsplanen fortsatt forskning på området, närmast genom ett samverkansprojekt tillsammans med en kollega. Projektet handlar om att utveckla teknikundervisningen i en kommun och samtidigt samla data för att forska på förskolepersonalens förståelse för hur tekniken skrivs fram i den nya läroplanen som kommer i sommar.

Pernilla Sundqvist började på Mälardalens högskola (MDH) 2013. Innan dess, och efter sin lärarutbildning på MDH, jobbade hon som förskollärare. En stor fördel med att forska och samtidigt arbeta inom förskollärarutbildningen på MDH, säger hon, är att det finns möjlighet att explicit och direkt lyfta och diskutera olika frågor med studenterna.