"Våga engagera dig i de frågor som intresserar dig"

2018-02-12 | Alumni

Ani Hakopian är en av de nominerade till Årets Alumn 2017. Vinnaren kommer att presenteras under arbetsmarknadsmässan Högvarv 20 februari i Västerås.

Hur känns det att bli nominerad till Årets alumn?
– Det känns jätteroligt och samtidigt lite overkligt. Jag tog examen sommaren 2017 och kommer ihåg hur jag satt på avslutningshögtiden och lyssnade på årets alumn som höll tal för oss. Hon var så cool och inspirerande.

Vad har du gjort sedan du tog din examen vid MDH?
– Jag har fortsatt mina studier och läser nu magister i folkhälsovetenskap. Dessutom har jag fått möjlighet att publicera min c-uppsats som artikel och jag är även forskarassistent vid MDH.

Vad vill du bidra med som Årets alumn vid MDH?
– Jag vill ge tillbaka till skolan och framför allt mitt program.

Vilka styrkor har MDH?
– MDH har ett väldigt gott rykte, båden nationellt och internationellt. Jag vet ingen student som har lämnat högskolan och varit missnöjd med sin utbildning. Dessutom är det roligt att det bedrivs mycket forskning och att studenter får vara med och bidra i det arbetet.

Har du något tips till dagens studenter?
– Våga engagera dig i de frågor som intresserar dig. Skapa kontakter och ta vara på tiden vid högskolan. Det går alldeles för fort. Och ha kul på vägen!

 

Fakta om Ani Hakopian

Aktuell som: En av fyra nominerade till Årets alumn vid MDH

Utbildning: Folkhälsoprogrammet, filosofie kandidatexamen huvudområde folkhälsovetenskap

Motivering: En tjej som brinner för klimatfrågor och hållbara levnadsvanor. Efter sin examen i folkhälsa fortsätter hon med en magisterutbildning för att komma ett steg närmare forskningen. Hennes vardagsaktivism till själsfrågorna har lett till att många ändrar sina levnadsvanor till det bättre. Hon bidrar till forskning genom att skriva en artikel om matens klimatpåverkan bland studenter på Mälardalens högskola baserad på hennes examensarbete. Inte nog med det, jobbar hon även som forskarassistent till skolans professor i folkhälsa, för att ytterligare kunna engagera sig och bidra till forskning. En tjej som förtjänar att uppmärksammas för sitt driv och för hennes energi till att vilja förändra samhället.