Utställning i Polen avslutar treårigt samverkansprojekt vid MDH

2016-11-24 | Student

MDH-alumnerna Tove Hugo och Jenny Lychnell har pluggat rumslig gestaltning och nyligen återvänt från Wroclaw i Polen, som är utsedd till EU:s kulturhuvudstad 2016. Där har de byggt en utställning som utgör avslutningen i ett treårigt samverkansprojekt mellan MDH, Eugeniusz Geppert Academy of Art, Västmanlands läns landsting och Västmanlands läns museum.

Inom ramen för ett treårigt samverkansprojekt har studenter från programmet rumslig gestaltning vid MDH haft möjlighet att samarbeta med studenter från konsthögskolan Eugeniusz Geppert Academy of Art i Polen. Som en del av uppdraget har studenterna undersökt hur historiska och samtida minnesföremål sparas, bevaras och beskrivs för framtida generationer, samt vilka krav det ställer på utställningsdesign, teknik och museiverksamhet.
– Studenterna i projektet har upplevt och hanterat skillnader och likheter i hur vi talar om och tänker kring utställningsdesign, kommunikation och samverkan, vilket också har stärkt deras möjligheter på en alltmer global arbetsmarknad, säger Ulrika Florin som undervisar i informationsdesign vid MDH och projektleder samarbetet.
 

Samarbetet, som har finansierats av Västmanlands läns landsting och Västmanlands läns museum, har tidigare mynnat ut i tre utställningar med tema Layers/Lager, Patterns/Mönster och Time/Tid. De har visats i både Sverige och Polen och särskilt anpassats för plasternas olika förutsättningar. I förra veckan reste MDH-alumnerna Tove Hugo och Jenny Lychnell till Polen för att bygga utställningen Layers, patterns, time – a fusion, som är en sammanfattning av samtliga tre teman. 24-åriga Tove tog examen våren 2015 och arbetar idag som Visual Merchandiser på Kappahl i Stockholm.
– Jag har varit delaktig i samarbetet sedan mitt andra år på utbildning och gjort två resor till Polen, vilket har varit väldigt intressant och lärorikt. Eftersom jag fick möjlighet att visa framfötterna ledde det även till att jag fick arbeta med utställningar på Eskilstuna stadsmuseum och Västmanlands läns museum efter examen, säger Tove.

Utställningen utgör avslutningen på det treåriga samverkansprojektet och pågår nu i Wroclaw i Polen, som är utsedd till EU:s kulturhuvudstad 2016.