Utökad nedladdningstid för EBSCO Academic Collection

2014-03-25 | Student

Nu kan du ladda ner e-böcker från EBSCO Academic Collection i 365 dagar

Högskolebiblioteket fick in önskemål om att utöka nedladdningstiden eftersom 90 dagar upplevdes som en för kort tid.