Uppgradering av högskolans säkerhetssystem fortsätter

2012-10-17 | Student

I samband med uppgraderingen kan störningar (max 15 minuter) på enskilda kortläsare uppstå - både i Eskilstuna och Västerås.

Om störningar inträffar kommer varken in- eller utpassering fungera under denna tid.

Vi ber er prova en annan dörr alternativt avvakta någon minut för att sedan prova igen.
Vid nödläge kan nödkåpan krossas för utpassering.