Uppfinnardagarna en succé – för barn och i media

2016-06-23 | På campus

Med kreativitet och skaparglädje som ledord bjöd MDH in sommarlovslediga barn till aktiviteten ”Bli en sommaruppfinnare”.
Resultatet blev två mycket lyckade dagar med intensiv mediebevakning – och en ny uppfinning som kanske revolutionerar hur vi handlar mat i framtiden från de unga uppfinnarna. Dessutom kan Eskilstunaungdomarna se fram mot fler sommaraktiviteter.

Skolorna må vara stängda, men elevernas kreativitet och uppfinnesrikedom tar inte sommarlov. Under två träffar i Eskilstuna, måndagen den 20 juni och onsdagen den 22 juni, fick barn i åldern 10-12 år chansen att prova på att bli en sommaruppfinnare. Eventet arrangerades inom ramen för Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) som är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning i utbildningsvetenskap.

Under dagarna fick barnen bland annat höra en forskare berätta om hur en uppfinning blir till, samtidigt som de också själva fick tänka ut lösningar på praktiska problem. Barnen inspirerades vidare till att börja fundera kring jobb och utbildning i framtiden samt göra ett spännande studiebesök till högskolans verkstäder där man tar fram nya uppfinningar på innovations-programmet.

Aktiviteten blev mycket uppskattad bland barnen och kanske såddes ett första frö till en idé hos några framtida entreprenörer och uppfinnare.

- De fick ta med sig material och prototyper och skapade egna uppfinningar. Bland annat uppfann barnen en hiss för kundkorgar så det blir lättare att lasta på varor på bandet vid kassan för gamla, säger Sara Hägglund som är projektledare.

Responsen från föräldrar och barn var enormt positiv:

- Vi vill bara passa på att tacka för att min dotter har fått tagit del av innehållet. Två fantastiskt roliga dagar med möjlighet att även träffa nya kompisar. Hon ser redan fram emot en fortsättning och det tror jag inte hon är ensam om. Bra jobbat, var kommentaren från en förälder efter de båda dagarna.

Även från lokalmedias synvinkel blev detta ett uppskattat och uppmärksammat event. Eskilstuna Kuriren var på plats med reporter och fotograf under måndagen. Bild från eventet dominerade tidningens förstasida och reportaget blev stort uppslaget långt framme på nyhetsplats den 21 juni. Reportaget finns också pluslåst på ekuriren.se.  

Sveriges Radio ville inte vara sämre och P4 Sörmland sände direkt från eventet under ett par timmar. Via denna intensiva bevakning kunde arrangörerna också berätta om sina kommande sommaraktiviteter. Därmed skapades goda förutsättningar för att öka medvetenheten och intresset också kring dessa aktiviteter.  


Nästa sommarevent inom ramen för MKL är ”Ungt entreprenörskap” som arrangeras den 4-5 juli. Senare i sommar, den 3 och 4 augusti samt 10 och 11 augusti, är det dags för aktiviteter kring ”Teknikåttan”. Här får högstadieelever lära sig mer om teknik och naturvetenskap på ett kreativt och spännande sätt. Det finns fortfarande platser kvar.
För att intresse för Teknikåttan skickar du ett mejl mkl@mdh.se . Sista dag att anmäla sig är 20 juli. 

Mälardalens högskola har fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att arrangera aktiviteter för barn under sommarlovet och dessa event är en del i det uppdraget. Arrangemangen är ytterligare ett steg i att fördjupa den redan väletablerade samverkan som finns mellan kommun och högskola och som bland annat befästs genom Samhällskontraktet. Eventen arrangeras av Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) som är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning
i utbildningsvetenskap. Genom MKL samverkar högskolan med förskolor och skolor i Sörmland och Västmanland.