Unikt läromedel ska förbättra barnens mattekunskaper

2017-11-01 | Forskning/Samverkan Utbildning

Läraryrket är komplext och avancerat, men till skillnad från andra yrkesgrupper med svåra och krävande arbetsuppgifter har svenska mattelärare inte tillgång till de verktyg som behövs för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Projektet Framtidens läromedel ändrar på det, tillsammans med lärarna.

 

Professor Andreas Ryve och elev

Det räcker inte med att läraren själv förstår matematiken. För att lyckas måste läraren också förstå hur eleverna tänker och agera därefter. Det kräver ett läromedel som bygger på forskning och som tillhandahåller smart designade lektioner med kunskap om hur barn tänker och lär sig tillsammans med stöd att agera för att eleverna ska nå målet. Detta är grunden till det nya läromedel som forskare på Mälardalens högskola (MDH)  just nu håller på att utveckla, tillsammans med verksamma lärare.

Så här fungerar det nya läromedlet

Med utgångspunkt i forskningen utvecklas nu ett forskningsbaserat läromedel på MDH som avlastar och låter läraren fokusera på det viktigaste: att planera, genomföra och utvärdera rik och varierad undervisning av hög kvalité. Genom att tillhandahålla en tydlig och lättanvänd lektionsplanering för i princip alla lektioner, med en återkommande struktur, kan både lärare och elever snabbt lära sig hur det fungerar.

- Det blir en rik och varierad undervisning – problemlösning, matematiska diskussioner och den traditionella färdighetsträningen förstås – med stöd av kraftfulla resurser och verktyg, säger Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik och vetenskaplig ledare.

En bra blandning av färdighetsträning, problemlösning och diskussion ger eleverna möjlighet att utveckla såväl de fundamentala matematiska kunskaperna – som multiplikationstabellen och hur man ställer upp - som förmågan att lösa problem, resonera matematiskt och kommunicera sina tankar. Men allt detta ställer höga krav på lärarens undervisning.

Tätt samarbete med lärare

Genom forskningen vet man mycket om hur barn lär sig matematik, hur bra undervisning ser ut och vad läromedel kan bidra med för att stödja det, men exakt hur är inte självklart. Därför utvecklas läromedlet tillsammans med lärare.

- Det är oerhört viktigt att vi arbetar tillsammans med lärarna ute i klassrummen så att vi får läromedel som fungerar i praktiken, inte bara i teorin. Därför har vi ett nära samarbete med lärare som testar lektioner och verktyg, säger Andreas Ryve.

I januari 2018 deltar projektet Framtidens läromedel på Matematikbiennalen, en mötesplats där bland andra lärare, forskare och skolledare från hela Sverige möts. Projektet kommer då att förevisa det nya läromedlet och få respons, förslag och önskemål från övriga Sveriges mattelärare, så att det tillgodoser deras behov.

- Vårt samarbete med ett 20-tal lärare i Eskilstuna har varit oerhört värdefullt för utvecklingen av läromedlet, och på Matematikbiennalen hoppas vi få massor av input från svenska mattelärare från hela landet, säger projektledare Fredrik Blomqvist.

Planen är att läromedlet ska vara tillgängligt för svenska lärare under våren 2019.

-  Vi kommer att lansera det för årskurs ett under våren 2019, så lärare kan börja arbeta med läromedlet med start höstterminen 2019. Sedan kommer årskurs två och tre till våren 2020, säger Andreas Ryve.

Projektet finansieras av Sparbanken Rekarne och Eskilstuna kommun.