Unik MDH-studie visar: större valfrihet ställer nya krav på elproducenterna

2016-06-13 | Forskning/Samverkan

Större valfrihet för konsumenterna – men också andra krav på leverantörerna.
Javier Campillo, doktorand vid MDH, ser både möjligheter och utmaningar i sin heltäckande studie om framtidens elförbrukning.
– Jag har visat hur elmarknaden och konsumenterna måste integrera för att energiförsörjningen ska bli effektiv och pålitlig, säger han.

 

I sin avhandling ”From Passive to Active Electric Distribution” har Javier Campillo forskat om vad vi kan förvänta oss av framtidens elmarknad där valfrihet och flexibilitet kommer vara nyckelord. Han har även undersökt hur eldistributörerna måste anpassa sig till utvecklingen och hur det påverkar elkonsumenterna.

Javier Campillo visar att vi går emot en marknad där konsumenterna får större möjligheter att själva påverka sina val av energikällor. Från passiva till aktiva konsumenter. Samtidigt måste leverantörerna svara upp mot det allt mer flexibla beteendet hos kunderna.
– Elkonsumenter kan välja att konsumera sin el under tider när det är hög produktion av vind, sol och hydro-energi. Det sänker förbrukningen av koldioxid i elproduktionen. Till det tillkommer att konsumenterna kan följa elpriserna och planera sin elkonsumtion i förväg, så att man kan spendera mindre pengar på elräkningar, säger Javier Campillo.

Med denna flexibla elmarknad som grund fokuserar Javier Campillos studie på de två huvudaktörerna i ett aktivt produktionsnät: elproducenter och konsumenter. Studien börjar med en faktisk kartläggning av konsumenternas elförbrukning. Javier Campillo har sedan analyserat stora mängder eluppsättningar i syfte att hitta strategier för att på bästa sätt dra nytta av fördelarna med en ökad flexibilitet. I nästa steg har han studerat vilken ekonomisk effekt det skulle få för konsumenterna att optimera sin elförbrukning enligt dessa strategier.

Men Campillo nöjer sig inte med detta. Han tar även studien vidare ytterligare ett steg genom att, via matematiska modeller, analysera hur det befintliga produktionssystemet skulle klara av en ökad belastning till följd av mer aktiva val från konsumenterna. Detta helhetsgrepp, där så många parametrar finns med, gör denna studie unik i sitt slag. 

Här pekar han på de ökade elbehoven i samband med allt fler elbilar som ett tydligt exempel.

– Elektrifieringen av transportmarknaden är här. Elbilar blir allt billigare och fler och fler människor är intresserade av dem. Detta kommer att kraftigt öka elbehoven, speciellt på natten när de flesta laddar sina elbilar. Det innebär i sin tur en stor utmaning för elproducenterna, säger Javier Campillo.

Det var ingen slump att Javier Campillo valde MDH som bas för sin forskning:
– Jag har bra erfarenheter av MDH från min masterutbildning. De utmärkta akademiska medarbetarna och det nära samarbetet med näringslivet och andra universitet i Sverige var några av de avgörande faktorerna, säger han.

 

Om Javier Campillo

Javier Campillo tog sin teknikexamen vid Universitetet Tecnológica de Bolívar (UTB) i Cartagena, Colombia. Han brinner för att använda vetenskapen till att bidra till ett mer hållbart och miljövänligt samhälle. Han tog sin masterexamen på MDH 2005 och flyttade sedan tillbaka till Colombia där han fortsatte med forsknings- och konsultuppdrag för att effektivisera energiförsörjningen inom industrin. 2011 återvände han till MDH för att skriva sin doktorsavhandling.

Den 17 juni klockan 09.15 försvarar han sin doktorsavhandling med titeln “From Passive to Active Electric Distribution”  i sal Paros på MDH.