Unga i Västerås påverkar makthavare för en hållbar framtid

2018-10-12 | Utbildning Forskning/Samverkan På campus Omvärld

Idag arrangeras Gröna Draken-dagen av Förbundet Agenda 21. Syftet med dagen är att inspirera och aktivera unga kring frågor som rör ett hållbart Västerås. Deltar gör hundratals gymnasieelever, hållbarhetssatsningen för unga we-change, representanter från högskolan, lokala makthavare och representanter från näringslivet.

Lisa Hellberg

Dagen, som utgår ifrån de 17 globala målen för hållbarhet, inleds med en interaktiv inspirationsföreläsning av we_change och därefter bjuds ungdomarna in för att grilla lokala makthavare kring deras ansvar i Västerås och globalt. Deltar gör bland annat Thomas Wahl, akademichef vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik vid MDH.

 – Under flera års tid har vi samlat länets ungdomar till Gröna Draken-dagen med syfte att få träffa och inspirera unga att engagera sig för en bättre värld. Det känns fantastiskt att få möjliggöra för unga att ta del kunskap om globala målen. För att förändra attityder och beteenden för en hållbar värld, behöver vi alla inspiration och kunskap. Globala målen förutsätter samarbete över gränserna och i det måste unga ingå. Hur det samarbetet ska genomföras ser vi fram emot att diskutera, säger Maria Lindelöf, ordförande Förbundet Agenda 21.

Lisa Hellberg, som kommer från Vasagymnasiet i Arboga, är en av de cirka 250 gymnasieungdomar som medverkar på Gröna Draken-dagen. Hon är positivt inställd till att dagen om hållbarhet arrangeras.
– Den här dagen är viktig. Det är bra att vi unga får kunskap om hållbarhetsfrågor så att vi kan göra skillnad, säger hon.

Medverkar gör också Konstantinos Kyprianidis, professor i energiteknik och Monica Odlare, professor i miljöteknik, som delar med sig av kunskap inom sina respektive forskningsområden.

 

En hållbarhetssatsning

Tillsammans skapar hållbarhetssatsningen we_change och Förbundet Agenda 21 en mötesplats där ungdomar, myndigheter, kommuner, näringsliv, skola och andra samhällsaktörer möts och tillsammans diskuterar hur man kan flytta fram positionerna gällande globala målen. Framförallt ligger fokus på att lyfta fram ungas röster och skapa en bild av hur unga vill förändra samhället.

 

Mer information