Tyska och franska ökar karriärmöjligheter för ingenjörer

2011-09-05 | Student

Språkkunskaper hos ingenjörer och inte minst civilingenjörer är kraftigt underskattade och kan vara det som avgör om du får drömjobbet eller inte.

Ove Nee är avdelningschef för över 80 personer på Bombardier Transportation och har ansvar för mjukvaru- och hårdvaruutveckling. Han växte upp i ett tyskspråkigt hem och har stor erfarenhet av vilken fördel det är att ha goda kunskaper i tyska.

- Generellt är det en fördel när man arbetar med Tyskland, för trots att koncernspråket på Bombardier är engelska förs många informella diskussioner på tyska, säger Ove. Många ingenjörer skulle kunna utvecklas snabbare och se andra karriärmöjligheter öppnas om de pratade tyska eller franska.

När det gäller projekt med Frankrike är det nästan ännu viktigare, för även om korrespondensen egentligen ska hållas på engelska föredrar fransmännen franska och stora delar av kommunikationen sker på franska.

- Man kan till och med missa karriärmöjligheter, både personliga och för företaget, om man inte har tyska eller franska, säger Ove. Det kan göra så stora skillnader att om vi har två kandidater att välja på till en tjänst och den ene är lite bättre, men den andre har tyskan eller franskan, skulle vi nog välja den med språkkunskaperna.

Avdelningen Ove ansvarar för på Bombardier Transportation har även som mål att komma upp i 25 procent kvinnliga medarbetare, för en bättre sammansättning av gruppen med bättre stämning och gruppdynamik. En förhoppning är att mer språk inom branschen även ska locka fler kvinnor.

- Om jag utgår från våra behov på Bombardier Transportation och skulle utbilda mig till ingenjör idag, skulle jag satsa på att läsa tyska och franska, och i tredje hand kinesiska, säger Ove, men det är möjligt att även andra språk är intressanta för andra företag.

På Mälardalens högskola erbjuds kurser i tyska och franska både på campus och på distans.

- Vi har flera kurser i tyska och franska som passar för ingenjörsstudenter, sägar Anna Chryssafis, avdelningschef för moderna språk. Mälardalens högskola är en samverkande högskola som strävar efter att möta regionens behov och om olika utbildningar samarbetar ges studenterna ännu större karriärmöjligheter.

Exempel på kurser

Franska, grundläggande språkkunskaper (distanskurs)

Franska, muntlig språkfärdighet

Tyska, nybörjarkurs

Anmälan till kurserna sker på www.studera.nu:

Anmälan till kurser i tyska

Anmälan till kurser i franska